Hjem
Hjem  →  Anlegg
 

Tips, råd, rapporter og annet


Her vil du finne idrettsrådets modell for anleggsprioriteringer, anleggsrapporter, gode råd, henvnsing til andre klubber som jobber godt med anlegg og annet nyttig stoff for ditt idrettslag.AIRs Prioriteringsmodell for anlegg - Kriterier og vurderingsskjema AIRs Prioriteringsmodell for anlegg - Kriterier og vurderingsskjema
Mandag 05. mars 2018

Asker idrettsråds prioriteringsmodell for anlegg er utarbeidet i samarbeid med konsulentselskapet Atkins.

 

Modellen bygger på Asker idrettsråds egne vurderinger knyttet til ulike kriterier idrettsrådet anser som viktige for å kunne prioritere mellom anleggsinvesteringer på mest mulig lik og rettferdig måte.Søknad om treningstid i kommunale anlegg - frist 15. mars Søknad om treningstid i kommunale anlegg - frist 15. mars
Søndag 25. februar 2018

Asker kommune har sendt brev til idrettslagene om søknadsprosess for søknad om treningstid og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg for sesongen 2018/2019. 

 

Frist for søknad er torsdag 15. mars.Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg
Mandag 20. februar 2017

Det kan nå søkes om treningstid og arrangement i kommunale anlegg for sesongen 2017/18. Avdeling Natur og Idrett har sendt ut informasjon om søkeprosess.

 

Søknadsprosess er digital og frist er 15. mars. Merk dere også foreslåtte datoer for fordelingesmøter for ulike typer anlegg.Informasjon om prioriteringsmodellen Informasjon om prioriteringsmodellen
Onsdag 01. februar 2017

En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å gjøre prioriteringer på vegne av idretten i kommunen. AIR ønsker å skape mest mulig forutsigbarhet og rettferdighet for idrettslagene og idrettsrådets arbeid, og har derfor benyttet betydelige ressurser på å utvikle en prioriteringsmodell som et viktig underlag for idrettsrådets diskusjoner og beslutninger knyttet til anleggsprioriteringsliste. Modellen er utviklet i tett samarbeid mellom konsulentselskapet Atkins Norge, idrettsrådet og idrettslagene.

Brukerveiledning for idrettslagene og idrettsrådet ligger vedlagt. Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller
Mandag 15. februar 2016

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17.

 

Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg.AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18 AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18
Tirsdag 08. september 2015

AIR inviterer idrettslagene til å presentere sine planer for nye anlegg onsdag 23/9 kl. 18 - 21 på klubbhuset til Vollen UL i Vollen idrettspark på Arnestad. NB! Merk dato!

 

Klubbenes anleggsplaner vil bli brukt i det videre arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett, mot HP 2016-2019 og ikke minst mot idrettens eget langsiktige planverk.

Vi håper å se mange idrettsvenner - både politikere, administrasjon og ildsjeler fra idrettslagene. Idrettsbefaring til Trondheim Idrettsbefaring til Trondheim
Søndag 15. mars 2015

Politikere og administrasjon fra kommunen, samt styrerepresentanter fra Asker idrettsråd var torsdag 5. mars på besøk til idrettsavdelingen og idrettsrådet i Trondheim kommune. 

 

Besøket og befaringen ble gjennomført etter initiativ fra AIR med mål om å bidra til videreutvikling av det allerede gode arbeidet som gjøres relatert til idrett i Asker. 

 

Vi takker Tronheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim for stor  gjestfrihet og villighet til å dele sine erfaringer. Vi takker også spesielt administrasjonen i egen kommune, med direktør Ragnar Sand Fuglum i spissen, for engasjement for idretten og vilje til å se utover egne kommunegrenser.Askeridretten eksponert i fagtidsskriftet Idrett og Anlegg Askeridretten eksponert i fagtidsskriftet Idrett og Anlegg
Torsdag 13. november 2014

Asker idrettsråd, avdeling Natur og Idrett og leder for komité for teknikk, kultur og fritid har vært vertskap for en journalist fra det nasjonale fagtidsskriftet Idrett og Anlegg. AIR koordinerte besøket og det ble lagt opp til en hektisk dag for journalisten!

 

Våre idrettsanlegg er viet hele 7 sider i fagtidsskriftet og mange flotte anlegg omtales. Skulle gjerne også sett at det ble vist bilder fra kaia hos Asker Seilforening, der Asker Triathlonklubb sporty stilte opp til morgentrening i fjorden!

 

Journalisten fikk sett historiske anlegg, nåværende anlegg og fikk også en grundig gjennomgang av fremtidige anlegg under lunsj hos ordfører Lene Conradi.  Mye er omtalt, og mye mer kunne vært omtalt. Det får bli neste gang!ABC for søknad om spillemider ABC for søknad om spillemider
Søndag 26. januar 2014

Se vedlegg for Asker kommunes guide til søknad om spillemidler.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden