Hjem
Hjem  →  Informasjon  → Asker Idrettsråd
Meny  
 

Asker Idrettsråd


Informasjon om Asker Idrettsråds sammensetning, funksjon, rolle med mer legges ut nder fanen "Om Asker idrettsråd".

Her legges ut generell informasjon relatert til Asker Idrettsråd.

 Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april
Onsdag 14. mars 2018

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider onsdag 4. april kl. 17:00 på Jørgensløkka 60.

 

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen.

 

Vel møtt!Motorsporten i nye Asker samles! Motorsporten i nye Asker samles!
Torsdag 08. mars 2018

Asker Trial Klubb og Hurum Motorsport Klubb besluttet i et felles ekstraordinært årsmøte 6. mars å slå seg sammen til en klubb. Bakgrunnen for dette er den kommende kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020. For å synliggjøre at det er en klubb som har aktivitet i flere motorsportgrener, endres navnet til Asker Motorsportklubb.

 

Asker idrettsråd ønsker Asker Motorsportklubb velkommen!

Foto: Nina HåkonsenBøssebærere til Krafttak mot Kreft onsdag 7/3 Bøssebærere til Krafttak mot Kreft onsdag 7/3
Mandag 05. mars 2018

Til idrettslagene,

 

Asker idrettsråd har mottatt henvendelse fra Kraftak mot Kreft/Asker Frivilligsentral, som har behov for bøssebærere til årets aksjonsdag onsdag 7. mars.

 

Se henvendelsen under og meld tilbake dersom klubben/enkeltpersoner ønsker bidra.BUA Heggedal åpner 3. mars BUA Heggedal åpner 3. mars
Mandag 26. februar 2018

Den første BUA utlånsordningen i Asker er snart klar for å låne ut gratis utstyr! BUA Heggedal åpner lørdag 3. mars klokken 11:00 på Heggedal Skole.

 

Asker Idrettsråd er stolt igangsetter og samarbeidspartner for driverne av de ulike BUAene som vi vil etablere i Asker."Bli med" - idrettslagsbrosjyre på 9 språk
Søndag 18. februar 2018

Norges idrettsforbund sin visjon er Idrettsglede for alle.

 

For å sikre at flest mulig gis anledning til å delta er det utarbeidet en brosjyre på ni ulike språk som blant annet handler om:

  • hvordan et idrettslag drives
  • hvorfor det er viktig å drive med fysisk aktivitet
  • om dugnadssarbeid
  •  hvordan bli medlem i et idrettslag

Brosjyren fås fra Asker idrettsråd, samt nedlasting fra NIFs hjemmeside.Idretts SFO i Asker - mulighet for å synliggjøre idrettslagene Idretts SFO i Asker - mulighet for å synliggjøre idrettslagene
Tirsdag 03. oktober 2017

Idretts- og Frilufts SFO tilbys to ganger i uken for 3. og 4. trinn på alle skoler. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv.

 

I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna. Her har idrettslagene vært dyktige på å bidra og det er plass til enda flere tilbud fra enda flere idrettslag.Redusert kapasitet hos idrettsrådet Redusert kapasitet hos idrettsrådet
Tirsdag 29. august 2017

Asker idrettsråd har redusert kapasitet i en periode idet daglig leder er delvis sykmeldt.

 

Styreleder Kåre Møllerhagen og øvrige styremedlemmer bidrar i møtevirksomhet og kommunikasjon så godt som mulig (se epost og telefonnummer under).

 

Vi beklager de ulemper dette kan medføre for idrettslagene og våre samarbeidspartnere.Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring
Torsdag 10. august 2017

Idrettspolitisk dokument ble lagt frem for årsmøtet til Asker idrettsråd 2017 med vedtak om å sende dokumentet på høring til idrettslagene.

 

Styret ber idrettslagene diskutere dokumentet i eget styremøte og gi tilbakemelding på innholdet innen 15. september 2017 til post@askeridrettsrad.no. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd behandles deretter på høstkonferansen til AIR 22.-23. september. Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18 Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18
Tirsdag 11. april 2017

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterer alle idrettslagene til allmøte onsdag 10. mai klokken 18 - 21 i ROS Arena i Spikkestad.

 

Hensikten med samlingen er å informere om idrettsrådenes arbeid med kommunesammenslåingen og få innspill fra idrettslagene i videre arbeid med kortsiktige og langsiktige planer for idretten i Nye Asker. God Jul & Godt Nyttår God Jul & Godt Nyttår
Mandag 02. januar 2017

 

Til gode idrettsvenner
Asker idrettsråd vil takke hver enkelt av dere for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom året som har gått.
Spesielt vil vi takke klubbene for nok et år med fantastisk innsats for å skape gode aktiviteter for barn og unge i kommunen. Idrettsrådet har vært opptatt av å skape god idrettspolitikk i vår kommune og takker både administrasjonen og politikere for tett og god samskaping.


Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker
Fredag 02. desember 2016

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker har signert intensjonsavtale om sammenslåing. 

 

Det nye idrettsrådet planlegges formelt etablert i mars 2018. Dette for å sikre felles utgangspunkt med de politiske partiers programarbeid og kommunevalg 2019, og den nye kommunens handlingsprogram 2020-2024. Fun Friday med åpen hall i tre haller Fun Friday med åpen hall i tre haller
Fredag 16. september 2016

Det er en stor glede å kunne meddele at  Fun Friday arrangeres i TRE idrettshaller i bygda vår fra og med førstkommende fredag 16/9.

 

Fun Friday er et åpen hall tilbud med gratis inngang til ungdom mellom 11-16 år og et samarbeid mellom idrettslagene, idrettsrådet og kommunen. 

 

Velkommen til Askerhallen, Vollen idrettshall og Heggedalshallen!Idrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen Idrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen
Mandag 13. juni 2016

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum forskutterte resultatet av kommunestyre-behandlingene om å slå sammen de tre kommunene, og hadde sitt første felles møte med alle idrettsrådsstyrene i Asker på lørdag.


Idrettsrådene ønsker å samordne seg tidlig, slik at de aktivt kan påvirke den langsiktige integrasjonsprosessen som nå starter, og sannsynligvis ender med sammenslutning fra 1.1.2020. Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett
Tirsdag 01. mars 2016

Asker idrettsråd har det siste halvåret arbeidet tett sammen med prosjektgruppen for utarbeidelse av revidert kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen). 

Planen skal politisk behandles i løpet av andre kvartal og hele saken skal på høring blant annet til idretten i løpet av mars/april.  Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller
Mandag 15. februar 2016

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17.

 

Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg.Innkalling til årsmøte AIR 2016 Innkalling til årsmøte AIR 2016
Mandag 15. februar 2016

Asker idrettsråd avholder årsmøte i Leikvollhallen tirsdag 15. mars klokken 18:00. Vi ønsker representanter for alle idrettslagene hjertelig velkommen.Ny logo for Asker idrettsråd Ny logo for Asker idrettsråd
Lørdag 13. februar 2016

Asker idrettsråd ønsker å synliggjøre sin organisatoriske tilhøriget til Norges idrettsforbund og har fått ny logo.Nytt styre til Asker idrettsråd
Mandag 18. januar 2016

På Asker Idrettsråds årsmøte 15. mars 2016 skal det velges nye representanter i styret.

Årets valgkomite er godt i gang med sitt arbeide.

 

Til dette arbeide trenger valgkomitéen deres bistand! Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd (AIR).Åpen idrettsdag i Askerhallen 28/11 Åpen idrettsdag i Askerhallen 28/11
Torsdag 26. november 2015

I forbindelse med 40års jubileumet til Asker idrettsråd arrangeres det idrettsdag i Askerhallen lørdag 28/11 kl. 11-13. 

 

Både ishallen og tørrhallen er åpen og det er mulighet for å prøve mange ulike idretter og aktiviteter. Ta gjerne med skøyter, langrennsko og/eller innesko for å prøve flest mulig av idrettslagenes poster.

 

Idrettsdagen er gratis og vi håper å se maaaange ivrige deltagere!FUN FRIDAY FUN FRIDAY
Onsdag 21. oktober 2015

Idrettslagene markerer sin vilje til å skape nye møteplasser for ungdommen og setter igang med FUN FRIDAYs! 

 

Hver fredag kl 20:30 - 22:30 vil Askerhallen på Risenga være åpen for spennende aktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år. 

 

Asker Snowboard og freestyle klubb er med hver gang og har med trampoliner, rails og annet "snacks". Det blir basket ball med Asker Basketball Club og mulighet for frispill.

 Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov
Mandag 27. juli 2015

Asker kommune og Asker idrettslag samarbeider om kartlegging av status og behov i Askeridretten. I denne forbindelse er det utarbeidet en omfattende spørreundersøkelse som er sendt idrettslagene.

 

Frist for å svare på undersøkelsen er 1. september og det bes om ett svar per idrettslag. Svarene vil danne grunnlag for ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og er svært viktige innspill i arbeidet som legges i å få et best mulig bilde av både nåsituasjon og fremtidige behov innen idrettssektoren.AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett
Mandag 15. juni 2015

AIR har levert innspill til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020. 

 

Les her om idrettsrådets anbefalinger og kommentarer. Videre prosess mot idrettslagene initieres i nær fremtid knyttet til datafangst/spørresundersøkelser.Ellinor Allergoth utnevnt som æresmedlem i NIF Ellinor Allergoth utnevnt som æresmedlem i NIF
Torsdag 11. juni 2015

Asker idrettsråd registrerer med stolthet at vår tidligere leder (1999 - 2003) og nåværende revisor, Ellinor Allergoth, er utnevnt som æresmedlem i Norges Idrettsforbund. Utnevnelsen fant sted på Idrettstinget 2015.

 

Vi gratulerer med den ærerike utnevnelsen og ser frem til fortsatt tett samarbeid.Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen
Tirsdag 26. mai 2015

Asker idrettsråd og kommunen etablerte en samarbeidsavtale i februar 2010. Avtalen er et godt rammeverk for samhanlding og dialog mellom idrettsrådet og kommunen.

 

I kommunestyret av 19.05.2015 ble det vedtatt ny samarbeidsavtale, datert februar 2015. Revidert samarbeidsavtale er kommet i stand etter gode prossesser mellom idrettsrådet, kommunen og politikerne.Styret i Asker idrettsråd 2015 Styret i Asker idrettsråd 2015
Onsdag 25. mars 2015

Styret i Asker idrettsråd 2015:

 

Styreleder Sigurd Øvergaard

Nestleder Anne-Lise Katle

Styremedlem Per Bjørseth

Styremedlem Berit Marstein

Styremedlem Asgeir Mamen

Styremedlem Gunnar Sagen

Styremedlem Kåre Møllerhagen

1. vara Petter Johansen

2. vara Anita Munkvold

 

Valgkomité: Pieter Paul Furnée, Steinar Bustad, Siri Barfod, Stig Wettre-JohnsenAIRs innspill til dialogmøte med TKF AIRs innspill til dialogmøte med TKF
Tirsdag 17. mars 2015

AIR har vært i dialogmøte med politikerne i Komité for teknikk, kultur og fritid (TKF).

 

Dialogmøtets hensikt er å samtale rundt hvordan samarbeidet fungerer, samt gi komitéen innspill til idrettsrådets formening om viktige temaer for arbeidet med Handingsprogram 2016-2019.Idrettsbefaring til Trondheim Idrettsbefaring til Trondheim
Søndag 15. mars 2015

Politikere og administrasjon fra kommunen, samt styrerepresentanter fra Asker idrettsråd var torsdag 5. mars på besøk til idrettsavdelingen og idrettsrådet i Trondheim kommune. 

 

Besøket og befaringen ble gjennomført etter initiativ fra AIR med mål om å bidra til videreutvikling av det allerede gode arbeidet som gjøres relatert til idrett i Asker. 

 

Vi takker Tronheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim for stor  gjestfrihet og villighet til å dele sine erfaringer. Vi takker også spesielt administrasjonen i egen kommune, med direktør Ragnar Sand Fuglum i spissen, for engasjement for idretten og vilje til å se utover egne kommunegrenser.Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller
Torsdag 05. mars 2015

Asker kommune arbeider med sak gjeldende kvalitetsstandard i idrettshaller. I politisk møte av torsdag 26/2 vedtok komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) å sende sak om kvalitetsstandard i idrettshaller ut på høring til AIR og idrettslagene.

 

Høringsfrist er 10. april.

 

Asker idrettsråd utnevner en arbeidsgruppe som legger frem et høringsforslag for AIR forum 25. mars.Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga
Søndag 01. mars 2015

Kommunen har utarbeidet rapporten "Ny ishall på Risenga/Disposisjonsplan Risenga", med høringsfrist 27. mars.

 

Den politiske saken om valg av løsning skal fremmes ila første halvår 2015.

 

Asker idrettsråd har invitert referansegruppen til felles møte onsdag 11. mars og vil koordinere innspill fra idrettslagene.Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16 Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16
Fredag 27. februar 2015

Kommunen har sendt ut nødvendig informasjon for å søke treningstid og tid til arrangementer i haller og gymnastikksaler skoleåret 2015/16. Søknadsfristen er mandag 23. mars 2015.

 

Utlysningsbrev, søknadsskjema og annen relevant informasjon ligger på kommunens hjemmeside.Kurs: Jus for idrettslag med Gunnar Martin Kjenner Kurs: Jus for idrettslag med Gunnar Martin Kjenner
Torsdag 26. februar 2015

AIR inviterer klubber og idrettslag til gratis kurs med en av Norges fremste kjennere av jus for idrettslag!

 

Onsdag 15. april 2015 kl. 18:30 – 21:00

Formannskapssalen på Venskapen

Gratis for alle klubber/idrettslag i Asker, ellers kr 550,-

 

Påmelding innen 8. april til post@askeridrettsrad.noNeste AIR Forum er 25. mars! Neste AIR Forum er 25. mars!
Søndag 22. februar 2015

AIR Forum for februar utgår og neste AIR Forum settes på kalenderen onsdag 25. mars. Dette på grunn av to politiske saker med høringsfrist i begynnelsen av april, som AIR ønsker å jobbe med i forkant av felles diskusjoner i AIR Forum.

 

De politiske sakene er:

  • Kvalitetsstandard i idrettshaller
  • Askermodellen - retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer


Funkisfest søndag 1. mars Funkisfest søndag 1. mars
Torsdag 19. februar 2015

Funkisstiftelsen inviterer til Funkisfest søndag 1. mars. Funkisfest er en dag for deg med fysisk funksjonsevne og som har lyst til å prøve noe nytt på snø. Eller har du kanskje vært med i noen år allerede? 

 

I Funkisparken kan du teste sitski, piggkjelke, skilator og/eller snowboard. Her er erfarne instruktører og en stor lavo du kan varme deg i. I Wyllerområdet etterpå kan du kjøre sammen med Rookie-deltakerne (Rookie er junior verdenseliten i snowboard) og få noen tips og inspirasjon fra dem.Dugnad på friområdene 2015 Dugnad på friområdene 2015
Torsdag 19. februar 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene.

 

Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger. 

 

Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, så det er viktig å lese invitasjonen nøyeKurs i anskaffelser for tilbydere - dokumentasjon fra AIR Forum 28/1 Kurs i anskaffelser for tilbydere - dokumentasjon fra AIR Forum 28/1
Mandag 02. februar 2015

Se vedlegg for underlag som ble gjennomgått i kurs i anskaffelser for tilbydere på AIR Forum onsdag 28/1.

 

Spørsmål gjeldende innhold kan rettes til Paal Nustad, innkjøpsrådgiver i Asker kommune. Paal treffes på paal.nustad@asker.kommune.no og 6690 9175 / 9094 1118. Vær oppmerksom på at kommunen kun kan svare på spørsmål av generell art.Oppfordring fra valgkomitéen for Asker Idrettsråd Oppfordring fra valgkomitéen for Asker Idrettsråd
Onsdag 14. januar 2015

På Asker Idrettsråds årsmøte torsdag 19. mars 2015 skal det velges nye representanter i styret. Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd.

 

Kontakt valgkomitéen med forslag til kandidat fra din klubb/idrettslag!God jul ønskes alle idrettsvenner! God jul ønskes alle idrettsvenner!
Mandag 22. desember 2014

Asker idrettsråd ønsker alle idrettsvenner en god og aktiv juletid! 

 

Vi vil takke frivillige idrettsledere, trenere og andre idrettsvenner for den fantastiske innsatsen som gjøres i alle idrettslag i Asker hver eneste dag gjennom hele året.

 

Vi vil også takke for den ekstra innsatsen som legges ned i å engasjere seg idrettspolitisk gjennom arbeid med saker som Asker idrettsråd fremmer på vegne av alle idrettslagene. Vi setter stor pris på kunnskap og engasjement som kommer Askeridretten til del gjennom felles prosesser.

 

God jul!Idrettsaktivitet på dagtid for alle over 60 år Idrettsaktivitet på dagtid for alle over 60 år
Mandag 15. desember 2014

Idrettslagene i Asker tar ansvar og er med på å skape aktivitetstilbud for alle over 60 år.

 

Timeplanen for første halvår er klar og man kan velge mellom svømming, yoga, styrke/balanse/smidighet og tennis.

 

Vi ønsker at enda fler idrettslag skal melde sin interesse slik at aktivitetstilbudene på dagtid kan utvides for den aktive gruppen.

 

Vi oppfordrer klubbene til å informere om tilbudet til sine medlemmer.AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018 AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018
Torsdag 30. oktober 2014

 

Se vedlegg for idrettsrådets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018.Dataproblemer i AIR Dataproblemer i AIR
Torsdag 24. juli 2014

AIR har i løpet av sommeren hatt tekniske utfordringer med datamaskin"parken". Dette har ført til at en del informasjon, spesielt knyttet til Outlook, er borte og ikke mulig å innhente i bakupsystemer. 

Ta kontakt om du synes det har tatt uforholdsmessig lang tid å få svar på din forespørsel. 10. mai - Verdens aktivitetsdag
Fredag 09. mai 2014

Asker idrettsråd oppfordrer alle til å sette aktivitet i høysetet lørdag 10. mai.
Du trenger ikke nødvendigvis løpe eller spille fotball på verdens aktivitetsdag, men bruk 30 minutter av dagen til aktivitet på din måte. Budskapet er at det er mange måter å være aktiv på.

Kom igjen!Asker Idrettsråd på Facebook!
Onsdag 20. november 2013

Asker idrettsråd er aktive på Facebook. Lik oss og få med deg dagsaktuelle tema, nyheter og gi dine innspill til idrettsrådet!Bli med på innsamling av utstyr til ressursenter i Kenya!
Onsdag 02. oktober 2013

Asker kommune og Asker idrettsråd har i høst et samarbeid med organisasjonen Juatoto, som samler inn utstyr til barn og unge i Rwanda og Kenya, slik at disse kan møtes på tvers av landegrenser for å utøve ulike sports- og kulturaktiviteter.

Innsamlingen pågår i perioden 1. - 20. oktober og AIR oppfordrer alle klubbene til å formidle informasjonen til sine medlemmer.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden