Hjem
Hjem  →  Informasjon  → Asker kommune
Meny  
 

Asker kommune


Informasjon fra Asker kommune.

 Velkommen til Frivillighetskonferansen 2019 Velkommen til Frivillighetskonferansen 2019
Onsdag 02. oktober 2019

Den 9. november klokken 11:00–13:30 arrangeres Frivillighetskonferansen 2019 i Multisalen, Asker kulturhus.
 

Frivillighetskonferansen blir arrangert av Frivillighetsutvalget og har som mål å anerkjenne og inspirere frivillige. Daglig leder i Asker idrettsråd er medlem av Frivillighetsutvalget sammen med andre ildsjeler for frivilligheten i Asker.

 

Lene Conradi ønsker velkommen, Venke Knutson forteller om "Skravlekoppen" og synger, mens Terje Lindberg forteller om hvordan bli sett, hørt og anerkjent! Fremtidens Risenga bygges nå - la oss bidra til et trafikksikkert område mens byggingen pågår Fremtidens Risenga bygges nå - la oss bidra til et trafikksikkert område mens byggingen pågår
Onsdag 08. mai 2019

Frem mot 2021 er det mye bygningsarbeid inne på Risenga-området. Det skal bygges ny ishall, ny ungdomsskole, ny idrettshall og utvidelse av Bleiker videregående skole. I tillegg er det all infrastruktur som vei, vann, el. mm som må hånderes. Dette betyr MYE anleggsaktivitet og vesentlig mindre fremkommelighet på området med bil. Dette må idrettslagene ta hensyn til og planlegge best mulig for.

 

Det lages nå alternativ parkeringsplass i Lensmannslia ettersom parkeringen ved Risenga svømmehall forsvinner etter sommeren. Kommunen vil informere fortløpende om situasjonen og har stor fokus på sikkerhet. La oss bidra så godt vi kan!Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangement i haller og gymsaler 2019/2020 Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangement i haller og gymsaler 2019/2020
Mandag 25. februar 2019

Asker kommune orienterer med dette om årets søkeprosess for søknader om treningstid i kommunens idrettsanlegg og gymnastikksaler (skoleåret 2019/20). Det kan også søkes om arrangement i haller og spesialhaller. Søknadsskjemaene er elektroniske og er å finne på Asker kommune sine nettsider.Søknad om treningstid i kommunale anlegg - frist 15. mars Søknad om treningstid i kommunale anlegg - frist 15. mars
Søndag 25. februar 2018

Asker kommune har sendt brev til idrettslagene om søknadsprosess for søknad om treningstid og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg for sesongen 2018/2019. 

 

Frist for søknad er torsdag 15. mars.Idretts SFO i Asker - mulighet for å synliggjøre idrettslagene Idretts SFO i Asker - mulighet for å synliggjøre idrettslagene
Tirsdag 03. oktober 2017

Idretts- og Frilufts SFO tilbys to ganger i uken for 3. og 4. trinn på alle skoler. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv.

 

I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna. Her har idrettslagene vært dyktige på å bidra og det er plass til enda flere tilbud fra enda flere idrettslag.Orientering om nytt system for spillemiddelsøknader Orientering om nytt system for spillemiddelsøknader
Tirsdag 26. september 2017

Relevante idrettslag innkalles til orientering/informasjon knyttet til nytt program for spillemiddelsøknader tirsdag 17. oktober klokken 17:00 på Jørgensløkka 60 hos avdeling Natur og Idrett.Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg
Mandag 20. februar 2017

Det kan nå søkes om treningstid og arrangement i kommunale anlegg for sesongen 2017/18. Avdeling Natur og Idrett har sendt ut informasjon om søkeprosess.

 

Søknadsprosess er digital og frist er 15. mars. Merk dere også foreslåtte datoer for fordelingesmøter for ulike typer anlegg.Dugnad: Parkeringskontroll Sem Dugnad: Parkeringskontroll Sem
Torsdag 24. november 2016

Kommunen utlyser mulighet for frivilligheten til å søke på dugnad knyttet til parkeringskontroll på Sem.

 

Detaljer om oppdraget finnes i vedlegget og skriftlig søknad må sendes natur.idrett@asker.kommune.no innen 29. desember.Utlysning: utfartsparkering Solli Utlysning: utfartsparkering Solli
Mandag 26. september 2016

Asker kommune gir lag og foreninger i kommunen anledning til å melde interesse for å ivareta avtalen rundt utfartsparkering ved Solli gård. Les mer om detaljene i brev fra kommunen.

 

Frist for å sende inn tilbud for oppdraget er 12. oktober.Fordelingstid trening/arrangement 2016/2017 Fordelingstid trening/arrangement 2016/2017
Tirsdag 19. april 2016

Fordelingmøter for fordeling av trenings- og arrangementstid i kommunale anlegg avholdes i løpet av de nærmeste ukene.

 

Merk deg datoen der ditt idrettslag bør være representert.Invitasjon til vårdugnad med og uten godtgjørelse Invitasjon til vårdugnad med og uten godtgjørelse
Fredag 04. mars 2016

Asker kommune har en rekke friområder og grøntarealer rundt i kommunen der det dessverre kastes mye søppel. Hver vår er det derfor behov for rydding på disse områdene.

 

I den forbindelse legges det til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta i et tak for fellesskapet.

 

Deler av dugnadsinnsatsen godtgjøres og timelister må vedlegges etter endt arbeid for å få betalt for jobben. Frist er 31. mars.Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller
Mandag 15. februar 2016

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17.

 

Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg.Mestere 2015 Mestere 2015
Mandag 16. november 2015

Det er på tide med innrapportering av mestere for 2015. Idretten i Asker har hatt svært mange deltagere på "Mesterlunsjen" på rådhuset de senere årene og denne lunsjen setter utøverne svært stor pris på.

 

Kommunen ved Natur og Idrett har sendt idrettslagene brev med innrapporteringsskjema og ber om tilbakemelding innen 16/12-2015.Rehabilitering av kunstgressbaner Rehabilitering av kunstgressbaner
Onsdag 06. mai 2015

I sommer vil kunstgressbanen på Risenga og Arnestad være stengt på grunn av rehabilitering.

 

På Arnestad starter arbeidet allerede 1. juni og banen vil være stengt til 10. august. På Risenga starter arbeidet 19. juni og banen er stengt til 12. august.

 

Se vedlagte skriv fra kommunen.Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16 Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16
Fredag 27. februar 2015

Kommunen har sendt ut nødvendig informasjon for å søke treningstid og tid til arrangementer i haller og gymnastikksaler skoleåret 2015/16. Søknadsfristen er mandag 23. mars 2015.

 

Utlysningsbrev, søknadsskjema og annen relevant informasjon ligger på kommunens hjemmeside.Dugnad på friområdene 2015 Dugnad på friområdene 2015
Torsdag 19. februar 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene.

 

Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger. 

 

Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, så det er viktig å lese invitasjonen nøyeKurs i anskaffelser for tilbydere - dokumentasjon fra AIR Forum 28/1 Kurs i anskaffelser for tilbydere - dokumentasjon fra AIR Forum 28/1
Mandag 02. februar 2015

Se vedlegg for underlag som ble gjennomgått i kurs i anskaffelser for tilbydere på AIR Forum onsdag 28/1.

 

Spørsmål gjeldende innhold kan rettes til Paal Nustad, innkjøpsrådgiver i Asker kommune. Paal treffes på paal.nustad@asker.kommune.no og 6690 9175 / 9094 1118. Vær oppmerksom på at kommunen kun kan svare på spørsmål av generell art.Presentasjon fra møte om politiske saker 16. desember Presentasjon fra møte om politiske saker 16. desember
Mandag 22. desember 2014

Kommunen, ved leder av Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly og rådgiver Per Steine, informerte fremmøtte idrettsledere og politikere om ulike pågående idrettspolitiske saker.

 

Sakene har i stor grad påvirkning på hverandre og kommunen fremla en skisse til antatt prosess knyttet til den enkelte sak, samt avhengighetsforhold mellom sakene.

 

Se vedlegg for kommunens presentasjon.Informasjon om nye Nesøya skole og idrettshall Informasjon om nye Nesøya skole og idrettshall
Mandag 15. desember 2014

Eiendomsdirektøren har sendt ut status per 12. desember 2014 gjeldende nye Nesøya skole og idrettshall, se vedlagte notat.

 

Tidligere informasjon om at idrettshallen kan tas i bruk ved skolestart er ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker spesielt knyttet til den trafikale situasjonen. Det jobbes iherdig for å finne gode løsninger for alle parter.

 

Nytt statusmøte avholdes 12. januar 2015. Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre
Søndag 07. desember 2014

Kommunen, ved avdeling Natur og Idrett inviterer alle idrettslagene til møte tirsdag 16. desember kl. 18:00 - 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset.

 

Asker kommune ønsker å informere om politiske saker som angår idretten. Hensikten er å gi et overordnet bilde av fremdrift, sammenhenger og gjennomføring samt besvare spørsmål. Askeridretten eksponert i fagtidsskriftet Idrett og Anlegg Askeridretten eksponert i fagtidsskriftet Idrett og Anlegg
Torsdag 13. november 2014

Asker idrettsråd, avdeling Natur og Idrett og leder for komité for teknikk, kultur og fritid har vært vertskap for en journalist fra det nasjonale fagtidsskriftet Idrett og Anlegg. AIR koordinerte besøket og det ble lagt opp til en hektisk dag for journalisten!

 

Våre idrettsanlegg er viet hele 7 sider i fagtidsskriftet og mange flotte anlegg omtales. Skulle gjerne også sett at det ble vist bilder fra kaia hos Asker Seilforening, der Asker Triathlonklubb sporty stilte opp til morgentrening i fjorden!

 

Journalisten fikk sett historiske anlegg, nåværende anlegg og fikk også en grundig gjennomgang av fremtidige anlegg under lunsj hos ordfører Lene Conradi.  Mye er omtalt, og mye mer kunne vært omtalt. Det får bli neste gang!Fordeling av treningstid i haller og gymsaler
Tirsdag 29. april 2014

Avdeling Natur og idrett i Asker kommune avholder onsdag den 7. mai kl. 18.00 fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller og gymsaler og fordeling av arrangementstid.

Se Asker kommunes hjemmeside for mer informasjon.Søknad om treningstid i idretthaller og gymsaler - frist 3. april
Mandag 10. mars 2014

Nå er det tid for å søke treningstid i idretthaller og gymsaler. Fristen er 3. april og søknad og informasjonshefte finnes på Asker kommunes hjemmesider.

Husk at det kan søkes om særskilt tid til trening for målgruppene i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten.Innrapportering norske og int. mestere 2013
Mandag 23. desember 2013

Norske og internasjonale mestere bes innrapportert til kommunen innen 10. januar 2014. Mesterne inviteres til Ordførers lunsj på vårparten.Frivillighetskonferanse lørdag 7/12
Lørdag 09. november 2013

Lørdag 7. desember kl. 11.00 – 14.00 i Kulturhuset
Ordfører Lene Conradi deler ut Frivillighetsprisen 2013 i øvre vestibyle kl. 14.00.Alle er hjertelig velkommen. Frivillige enkeltpersoner eller medlemmer av organisasjonene ønskes spesielt velkommen.Nominér din kandidat til Frivillighetsprisen 2013
Tirsdag 05. november 2013


Si din mening om frivilligheten!
Tirsdag 07. mai 2013

På kommunens hjemmeside for frivilligheten kan du nå si det som er viktig for deg og oss alle - om frivillighet i Asker. Det minnes også om Dialogkonferanse for ny Frivillighetsmelding 12. juni med påmelding på samme side.Søknad om halltid og gymsaltid
Mandag 04. mars 2013

Frist for å søke treningstid for skoleåret 2013/2014 er 2. april. Se Asker kommunes hjemmeside for mer informasjon om aktuelle haller og saler, åpningstider, tildelinsprosedyrer, kontaktinformasjon og regler for uteleie.Høring - nye retningslinjer for tilskudd
Mandag 04. mars 2013

Forslag til nye retningslinjer fro tilskudd til frivillige lag og organisasjoner er sendt ut på høring. Alle idrettslag inviteres til å uttale seg innen 12. april og kommunen inviterer også til et informasjonsmøte mandag 8. april.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden