Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → Nytt styre til Asker idrettsråd
Meny  
 

Nytt styre til Asker idrettsråd


På Asker Idrettsråds årsmøte 15. mars 2016 skal det velges nye representanter i styret.

Årets valgkomite er godt i gang med sitt arbeide.

 

Til dette arbeide trenger valgkomitéen deres bistand! Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd (AIR).


Publisert mandag 18. januar 2016 kl. 14:54

Til: ALLE KLUBBER I ASKER

Fra valgkomitéen 

 

På Asker Idrettsråds årsmøte 15. mars 2016 skal det velges nye representanter i styret.

Årets valgkomite er godt i gang med sitt arbeide.

 

Til dette arbeide trenger vi deres bistand! Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd (AIR).

 

Idrettsrådet har som alle vet en viktig rolle i Askers idrettspolitikk, da idrettsrådet gjennom Samarbeidsavtalen med Asker Kommune er høringsinstans i alle idrettspolitiske saker. For at idrettsrådet kan fylle sin nøkkelrolle som talerør for idretten, er det viktig at idretten er godt og bredt representert fra de mange idrettslag som Asker har.

Viktige saker som står på dagsorden kommende periode:

  • oppfølging diskusjoner om driftsavtaler og sesongdefinisjoner
  • rullering kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2028
  • innføring av modell for anleggsprioriteringer (nybrottsarbeid fra idrettsrådet)
  • For mer informasjon se AIRs hjemmeside:http://www.askeridrettsrad.no/

 

AIRs styre består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Av disse er på valg:

  • styrets leder
  • styrets nestleder
  • 2 styremedlemmer

Ikke på valg:

1. Styremedlem Per Bjørseth (Asker Golfklubb)

2. Styremedlem Kåre Møllerhagen (Holmen Idrettsforening).

3. Styremedlem Asgeir Mamen (Asker Skøyteklubb).

4. Varamedlem Petter Johansen (Asker Skiklubb)

5. Varamedlem Anita Munkvold (Holmen Tropp og Turnforening)

 

Kan dere hjelpe oss til å få et godt idrettsråd, og gi oss tips (navn, helst med mobil og epost) på mulige kandidater.

Dersom dere har spørsmål kan disse rettes til Pieter Paul Furnée på mobil: 4666 0864

 

Svarfrist: 31. januar 2016.

Send svar til et av valgkomité-medlemmene, eller til alle i valgkomitéen.

 

Hilsen

Valgkomitéen

Steinar Bustad (Asker Skiklubb), medlem, epost: steinar.bustad@gmail.com

Siri Barfod (Asker Trekkhundklubb), medlem, epost: sb@advbarfod.no

Stig Wettre Johnsen (Dikemark Ride- og fritidsklubb), varamedlem, epost: stig.wettre-johnsen@politiet.no

Pieter Paul Furnée (Asker Skøyteklubb), leder, epost: pieterpaul@boxs.no
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden