Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → AIR Forum
Meny  
 

AIR Forum siste onsdag i måneden


Tid : kl 1900 - 2100 (om ikke annet spesifiseres)
Sted : Varierer, men i utgangspunktet Formannskapssalen på Venskaben

 

Møteplan 2015

28. januar
25. mars
29. april
27. mai
26. august
30. september
25. november

 

Vær oppmerksom på at datoene kan endres ila året. Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18 Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18
Tirsdag 11. april 2017

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterer alle idrettslagene til allmøte onsdag 10. mai klokken 18 - 21 i ROS Arena i Spikkestad.

 

Hensikten med samlingen er å informere om idrettsrådenes arbeid med kommunesammenslåingen og få innspill fra idrettslagene i videre arbeid med kortsiktige og langsiktige planer for idretten i Nye Asker. 

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden