Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → AIR Forum  → Informasjon/innkallinger
Meny  
 

Informasjon/innkallinger


Kurs om spillemidler Kurs om spillemidler
Fredag 22. februar 2019

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer idrettslagene til kurs om spillemiddelordningen

 

Tid: 4. april 2019 kl. 17:00 – 19:30

Sted: Jørgensløkka 60, møterom 2

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist:  28. mars 2019

 

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er kommersielle.Velkommen til AIR Forum 6. mars Velkommen til AIR Forum 6. mars
Tirsdag 12. februar 2019

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum onsdag 6. mars i auditoriet i ROS Arena på Spikkestad.

 

Tema er:

- Budsjett 2020

- Aktive Lokalsamfunn

- LAM midler

- Idrettsnettverk

 

Vi oppfordrer til bred deltagelse fra idrettslagene. AIR Forum er vår viktigste møteplass for felles dialog og diskusjon.AIR Forum 16/1 - prosess for ny prioriteringsliste nye Asker idrettsråd AIR Forum 16/1 - prosess for ny prioriteringsliste nye Asker idrettsråd
Fredag 04. januar 2019

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til årets første AIR Forum:

 

Onsdag 16. januar kl. 18:00 -21:00       

i Venskaben i Askerveien 47, Asker


Møtet vil gi viktig informasjon om anleggsbehov , investeringer og idrettsrådets prosess frem mot felles prioriteringsliste i nye Asker idrettsråd. Velkommen til allmøte 16. april Velkommen til allmøte 16. april
Fredag 23. mars 2018

Idrettsrådene i Røyken, Hurum og Asker inviterer idrettslagene og andre idrettsvenner til allmøte mandag 16. april kl. 17:00 på hotell Scandic Asker.

 

Idrettslagene vil få mye nyttig informasjon om idrettens vei inn i ny kommune og vi oppfordrer styrer og undergrupper til å møte. Idrettsrådene arbeider iherdig for å skape en felles plattform for idretten i nye Asker og vi ser frem til å dele informasjonen med våre oppdragsgivere, nemlig idrettslagene.

 

Vel møtt til mingling og lett bespisning fra kl. 16:30.Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april
Onsdag 14. mars 2018

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider onsdag 4. april kl. 17:00 på Jørgensløkka 60.

 

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen.

 

Vel møtt!AIR Forum 28/2 - anleggsbehov og investeringer AIR Forum 28/2 - anleggsbehov og investeringer
Mandag 19. februar 2018

Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum ondsdag 28. februar kl. 18-21 på Scandic Hotel Asker. Tema er anleggsbehov og investeringsplaner i Askeridretten.

 

Møtet legger føringer for hvordan idrettslagene skal rapportere inn behov for anlegg og hvordan idrettsrådet vil behandle de ulike anleggsbehovene i "modell for prioritering av anleggsinvesteringer".

 

Vel møtt til viktig dialog!AIR Forum onsdag 29/11 - sportslig/sosialt idrettstilbud til unge AIR Forum onsdag 29/11 - sportslig/sosialt idrettstilbud til unge
Mandag 13. november 2017

I idretten har vi et ansvar for å gi de unge både et sportslig og sosialt tilbud. På AIR forum denne gangen ønsker vi å sette søkelys på hvordan vi best kan ivareta dette. 

 

Velkommen til Scandic hotell Asker onsdag 29. november klokken 18-21 for innlegg, diskusjon og debatt.AIR Forum 4. april: kurs om spillemidler AIR Forum 4. april: kurs om spillemidler
Lørdag 25. mars 2017

AIR inviterer, i samarbeid med Asker kommune Natur og Idrett, til informasjonsmøte/kurs om spillemidler. 

 

Kurset avholdes på Jørgensløkka 60 (hos Natur og Idrett) 4. april 2017 klokken 17:00 - 19:30 og er gratis for idrettslagene. Påmeldingsfrist er 31. mars.AIR Forum 9. november AIR Forum 9. november
Torsdag 27. oktober 2016

Asker idrettsråd inviterer til AIR forum onsdag 9. november kl 18-21 på Scandic Hotel Asker.

 

Fremtiden skal diskuteres og planer skal legges. Dette trenger vi alle de ulike idrettsgrenene for å kunne gjøre. Vi inviterer derfor til nettverksmøter for idrettene. 

 

Vel møtt!AIR FORUM 11. mai med tema KOMMUNESAMMENSLÅING AIR FORUM 11. mai med tema KOMMUNESAMMENSLÅING
Torsdag 28. april 2016

Hvordan påvirker en eventuell kommunesammenslåing Askeridretten?


Ordfører Lene Conradi innleder ved å gi oss innblikk i status og veien videre frem mot  Asker kommunes vedtak i juni.

 

Les mer om kommunereformen på Asker kommunes hjemmesider .

Idrettslagene diskuterer muligheter og utfordringer med utgangspunkt i rammebetingelser, organisering, anlegg og arealer. Fagkveld i forkant av AIR Forum. Tema: EIERSKAPSMODELLEN Fagkveld i forkant av AIR Forum. Tema: EIERSKAPSMODELLEN
Torsdag 28. april 2016

Asker idrettsråd (AIR) ønsker idrettslagene velkommen til fagkveld for idrettslagene i forkant av AIR forum (kl. 1915-2130):

 

Onsdag 11/5 kl 17:00 – 19:00 
Sted: Møterom 3 i 4. etasje på Kulturhuset 

 

Fagkvelden er myntet spesielt på idrettslagene som har kunstgressbaner og deres  mulighet for drifting av disse, ref. også tidligere prosesser knyttet til ulike politiske saker relatert til drifting av idrettsanlegg. Saken vil kunne danne presedens også for andre typer idrettsanlegg og vil derfor også ha interesse for andre idrettslag.AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18 AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18
Tirsdag 08. september 2015

AIR inviterer idrettslagene til å presentere sine planer for nye anlegg onsdag 23/9 kl. 18 - 21 på klubbhuset til Vollen UL i Vollen idrettspark på Arnestad. NB! Merk dato!

 

Klubbenes anleggsplaner vil bli brukt i det videre arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett, mot HP 2016-2019 og ikke minst mot idrettens eget langsiktige planverk.

Vi håper å se mange idrettsvenner - både politikere, administrasjon og ildsjeler fra idrettslagene. NIFs generalsekretær kommer til Asker på AIR Forum 26/8 NIFs generalsekretær kommer til Asker på AIR Forum 26/8
Mandag 17. august 2015

Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum med valg og folkehelse som hovedtemaer. Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, kommer og holder innlegg om idrettens betydning for folkehelsen. 

 

Partiene stiller til idrettspolitisk debatt! Sjekk partienes valgprogram! Møt opp for å stille dine idrettsrelaterte spørsmål og velg ditt idrettsparti!Er idretten for alle...? Er idretten for alle...?
Mandag 18. mai 2015

Asker idrettsråd inviterer til innsikt, dialog og debatt. Er idretten blitt for dyr? Har alle mulighet for å delta? Hvordan kan vi bidra til å inkludere alle?

 

Møt opp i festsalen i 4. etg på kulturhuset i Asker kl. 18:00 onsdag 27. mai.

  • Innlegg ved utviklingssjef Anja Veum i Norges Idrettsforbund - for dyrt å drive idrett?
  • Innlegg ved professor Åse Strandbu fra Norges Idrettshøyskole - ungdom og trening
  • Idrettspolitisk debatt med våre politikere


AIR Forum 29/5 - Idrettens samfunnsregnskap AIR Forum 29/5 - Idrettens samfunnsregnskap
Onsdag 22. april 2015

AIR ønsker velkommen til månedens AIR Forum onsdag 29/4 klokken 19:00 - 21:00 på Venskaben i Asker.

 

Vi inviterer til dialog og debatt rundt idrettens bidrag til lokalsamfunnet. Idrett, frivillighet og folkehelse vil være sentrale temaer.

 

Vel møtt!Neste AIR Forum er 25. mars! Neste AIR Forum er 25. mars!
Søndag 22. februar 2015

AIR Forum for februar utgår og neste AIR Forum settes på kalenderen onsdag 25. mars. Dette på grunn av to politiske saker med høringsfrist i begynnelsen av april, som AIR ønsker å jobbe med i forkant av felles diskusjoner i AIR Forum.

 

De politiske sakene er:

  • Kvalitetsstandard i idrettshaller
  • Askermodellen - retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer


AIR Forum 28/1 kl 18:00 - Kurs i ANSKAFFELSER AIR Forum 28/1 kl 18:00 - Kurs i ANSKAFFELSER
Tirsdag 13. januar 2015

Velkommen til AIR Forum onsdag 28. januar klokken 18:00, der kommunen inviterer til kurs/opplæring i offentlige anskaffelser.

Opplæringen vil omfatte innføring i:

  • offentlige anskaffelser
  • kommunens anskaffelsesportal
  • hvordan levere anbud


Velkommen til AIR Forum onsdag 26/11 kl. 19:00 Velkommen til AIR Forum onsdag 26/11 kl. 19:00
Onsdag 19. november 2014

Onsdag 26/11 kl 1900 – 2100

Venskaben, Formannskapssalen

 

 

Tema:

AIRs innspill til HP – veien videre!

 

På bakgrunn av innspill fra idrettslagene har AIR levert innspill til Handlingsprogrammet 2015-2018.

 

Møt opp og benytt anledningen til å diskutere hvordan idrettens innspill til HP skal benyttes for å mobilisere frem mot kommunevalget 2015 og mot kommunens arbeid med ny kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.AIR Forum onsdag 27/8 med politisk sak på agenda AIR Forum onsdag 27/8 med politisk sak på agenda
Tirsdag 22. juli 2014

AIR inviterer idretten til å diskutere kvalitetsstandarder på idrettsanlegg. Dette i tilknytning til politisk sak om driftstjenester og dertilhørende kvalitetsstandard som skal defineres.

Det er viktig at spesielt idrettslagene med ulike typer driftsavtaler med kommunen er tilstede.AIR Forum onsdag 4. juni - idrettspolitikk og kommunevalg 2015
Onsdag 28. mai 2014

AIR arrangerer idrettspolitisk AIR Forum onsdag 4. juni. Benytt anledningen til å påvirke paritenes partiprogrammer for det kommende kommunevalget 2015. Partiprogrammene utformes sommer/høst 2014 og AIR ønsker idretten tidlig inn i dialog med våre politikere.

Alle partiene er invitert og vi ser frem til en interessant idrettspolitisk samling i Festsalen i 4. etasje på Kulturhuset kl 1900.

Møtet er det første i dialogen AIR vil invitere til i forbindelse med kommunevalget 2015. Flere møter og debatter vil settes på agendaen frem mot kommunevalget.AIR Forum utgår i april
Onsdag 23. april 2014

Det avvikles ikke AIR Forum siste onsdag i april.

Neste AIR Forum går av stabelen onsdag 4. juni kl 1900.
Tema er blant annet kommunevalg 2015. Egen invitasjon kommer.AIR Forum onsdag 29/1 kl 1900 - Venskaben
Torsdag 23. januar 2014

Velkommen til årets første AIR Forum onsdag 29/1 kl 1900 i Formannskapssalen på Venskaben. AIR Forum er møtestedet der representanter fra idrettslagene kan møtes på tvers av idrettslag og grener, for å diskutere viktige saker som påvirker idretten.

Benytt sjansen til viktige diskusjoner sammen med "kolleger" og politikere (flere har varslet sin ankomst).Agenda AIR Forum onsdag 27/11 kl 1900
Fredag 22. november 2013

Vi ser frem til diskusjoner knyttet til innspill til viktige politiske dokumenter som legger føringer for Askeridretten både på kort og lengre sikt, nemlig Handlingsprogram 2014-2017 og Kommuneplan 2014-2016.Velkommen til AIR Forum 25/9 kl 1900
Onsdag 18. september 2013

 

AIR ønsker velkommen til årets syvende AIR Forum. Tema for AIR Forum september er kriterier for prioritering av anlegg, og det legges føringer for hvilke kriterier som skal benyttes blant annet ved innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram.AIR Forum onsdag 29/5 kl 2000 på Føyka - Tema; anleggsutvikling
Fredag 10. mai 2013

Vi inviterer til AIR Forum med anleggsutvikling på dagsorden. AIR har som mål å utarbeide oversikt over alle eksisterende og fremtidige planer for anleggsutvikling innen idretten i Asker.
AIR Forum finner denne gang sted på på Asker skiklubbs lokaler på Føyka med oppmøte klokken 2000.

Velkommen!AIR Forum torsdag 25/4 kl 1900 i Leikvollhallen - tema; prioriteringskriterier anlegg
Mandag 22. april 2013

Asker Idrettsråd mangler i dag gode nok kriterier for å prioritere mellom anlegg og har igangsatt et arbeid for å utarbeide disse. På AIR Forum torsdag 25. april klokken 19-21 skal idrettslagene gi innspill til prioriteringskriterier AIR skal benytte ved fremtidige innspill til kommunens investeringsforslag. AIR Forum finner sted på miljørommet i 2. etg. i Leikvollhallen.AIR Forum torsdag 28/2 kl 1900
Fredag 22. februar 2013

Benytt anledningen til å være med å påvirke langsiktige planer for Askeridretten.

Tema:
Videreføring prosess Handlingsprogram AIR 2013-2025
Kriterier prioritering av anlegg
Askermodellen
Kriterier aktivitetsmidler Invitasjon til møte omkring modell for halltildeling
Torsdag 24. januar 2013

Tirsdag 29/1 inviterer AIR klubber med idrettshalltilhørighet til diskusjon rundt forslag fremmet fra Asker Skiklubb Håndball vedrørende modell for tildeling av treningstid i idrettshaller i Asker. Møtet avholdes tirsdag 29/1 kl 1700 på Hasselbakken og er en oppfølging av tema i AIR Forum.AIR Forum torsdag 31/1 kl 1900 - Tema: AIR Handlingsprogram 2013-2025
Tirsdag 22. januar 2013

Benytt anledningen til å være med å påvirke langsiktige planer for Askeridretten.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden