Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → Årsmøter
Meny  
 

Årsmøter


Asker idrettsråd (AIR) er styrt av Lov for Asker Idrettsråd, sist revidert på årmøtet av 23. mars 2013.

Årsmøtet er AIRs øverste myndighet og avholdes i mars hvert år.

 

Årsmøtet i AIR bestør av:

a) Idrettsrådets styre

b) Representanter fra alle klubber og idrettslag i Aske, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2013 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

Lag med 0 – 300 medlemmer 2 representanter

Lag med 301 – 700 medlemmer 3 representanter

Lag med 701 – 1200 medlemmer 4 representanter

Lag med 1200 og flere medlemmer 5 representanter

c) Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

 

Ved valg av representanter skal det tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet, ref NIFs Lov § 2.4 / 2.5.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden