Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → Høringer/Uttalelser  → Handlingsprogram
Meny  
 

Uttalelser til kommunens Handlingsprogram


Asker idrettsråd jobber gjennom hele året med innspill til kommunens handlingsprogram. I tillegg til løpende prosesser med idretslagene kan formell prosess skisseres slik:

 • Feburar/mars:
  AIR møter komité for teknisk, kultur og fritid (TKF) gjennom brukerrådsmøte. Her legger AIR frem sine tanker om prioriteringer for kommende åra handlingsprogram
 • April:
  AIRs innspill i forkant av rådmannens forslag til Handlingsprogram
 • September:
  AIR møter TKF gjennom dialogmøte relatert til Handlingsprogram og legger frem sine initielle innspill relatert til rådmannens forslag til Handlingsprogram
 • Oktober: 
  Askeridretten debatterer Rådmannens forslag til handlingsprogram. AIR sender formelt innspill på vegne av idretten
 • November:
  De politiske partiene behandler Handlingsprogrammet i egne budsjettkonferanser. Idretten har mulighet for å påvirke
 • Desember:
  Siste høringsrunde inkludert formannskapets endringer til rådmannens forslag
 • Desember: 
  Politisk behandling av Handlingsprogram. 


AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2019-22 AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2019-22
Tirsdag 23. oktober 2018

Asker idrettsråd har gitt innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-22 med følgende hovedpunkter:

 • Avsette 7,5 mill til videreutvikling av Nye Gjellum v/Heggedal IL
 • Øke tilskudd til mindre idrettsanlegg fra 1,5 til 3 mill årlig
 • Idrettsrådet og idretten som samfunnsutviklere med 0,7 mill til bemanning og prosjekter


AIRs svar på rådmannens forslag til HP 2017-20 AIRs svar på rådmannens forslag til HP 2017-20
Tirsdag 25. oktober 2016

AIR har levert idrettens innspill som svar på rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-20.

 

AIRs viktigste momenter er;
1) Lytt til idrettsrådets prioriteringer

2) Sett av midler til mindre idrettsanlegg

3) Innfør forskuttering av spillemidler

4) Indeksreguler og øk tilskudd til idrettenAIRs innspill til TKF mars 2016 AIRs innspill til TKF mars 2016
Søndag 17. april 2016

Komité for teknikk, kultur og fritid har årlig et dialogmøte med blant annet Asker idrettsråd for å få tidlige innspill til komitéens arbeid med hovedprioriteringer i arbeidet med innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram for kommende år.

 

AIR utarbeidet i etterkant av dialogmøtet vedlagte notat, som ble oversendt komiteen 16. mars 2016.AIRs høringsinnspill til rådmannens forslag til HP AIRs høringsinnspill til rådmannens forslag til HP
Tirsdag 20. oktober 2015

Asker idrettsråd oversendte styrets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 etter høstkonferansen 2015.

 

Styrets innspill er basert på vurderinger knyttet til prinsipielle spørsmål, konkrete investeringsforslag og forslag med budsjettkonsekvenser. Rådmannens forslag til HP 2016-19 på høring Rådmannens forslag til HP 2016-19 på høring
Torsdag 24. september 2015

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-19 er på høring.

 

Vi ber idrettslagene komme med innspill til AIR innen 13. oktober. Idrettsrådet gir innspill til rådmannens forslag til HP i etterkant av AIRs høstkonferanse 16.-17. oktober.AIRs innspill til dialogmøte med TKF AIRs innspill til dialogmøte med TKF
Tirsdag 17. mars 2015

AIR har vært i dialogmøte med politikerne i Komité for teknikk, kultur og fritid (TKF).

 

Dialogmøtets hensikt er å samtale rundt hvordan samarbeidet fungerer, samt gi komitéen innspill til idrettsrådets formening om viktige temaer for arbeidet med Handingsprogram 2016-2019.AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018 AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018
Torsdag 30. oktober 2014

 

Se vedlegg for idrettsrådets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018.AIRs innspill til HP 2014-2017
Fredag 15. november 2013


AIRs innspill til HP 2013-2016
Torsdag 14. november 2013
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden