Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → Høringer/Uttalelser  → Kommuneplan
Meny  
 

Kommuneplan og kommunedelplaner


AIRs høringssvar til KIF planen AIRs høringssvar til KIF planen
Tirsdag 03. mai 2016

Asker idrettsråd takker klubbene for engasjement, over lang tid, for å sikre gode innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028.

 

Høringssvaret til AIR inneholder innspill knyttet til planens kortsiktige horisont (2016-17) og det lange perspektivet frem mot 2028. Idrettsrådet har konsentrert sin innspill til i hovedsak å være rettet mot kapittelet Innsatsområde Idrett.Høring KIF planen 2016-28 Høring KIF planen 2016-28
Tirsdag 29. mars 2016

Asker kommune har lagt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen) på høring med høringsfrist 31. april.

 

Asker idrettsråd ber idrettslagene sende sine kommentarer til post@askeridrettsrad.no innen fedag 22. april, slik at idretten sender sine samlede innspill til kommunen innen fristens utløp.

Vi ber alle idrettslag respondere, også om man ikke har kommentar til planens innhold. På forhånd takk!Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett
Tirsdag 01. mars 2016

Asker idrettsråd har det siste halvåret arbeidet tett sammen med prosjektgruppen for utarbeidelse av revidert kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen). 

Planen skal politisk behandles i løpet av andre kvartal og hele saken skal på høring blant annet til idretten i løpet av mars/april.  AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett
Mandag 15. juni 2015

AIR har levert innspill til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020. 

 

Les her om idrettsrådets anbefalinger og kommentarer. Videre prosess mot idrettslagene initieres i nær fremtid knyttet til datafangst/spørresundersøkelser.AIRs innspill kommuneplan av januar 2013
Fredag 22. november 2013
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden