Hjem
Hjem  →  Nyhetsarkiv
 
 

Vis artikler publisert


Idrettsglede for alle - Velkommen til Asker idrettsråd, Heidi!
Idrettsglede for alle - Velkommen til Asker idrettsråd, Heidi!
Lørdag 21. september 2019

Asker idrettsråd er opptatt av at alle barn og unge som ønsker, skal få muligheten til å delta i idretten uavhengig økonomi, bakgrunn, kjønn og annet. Idretten er en av de viktigste sosiale arenaene i samfunnet og gir gode muligheter for mestring, nye vennskap og idrettsglede! Dette fortjener alle barn og unge å oppleve.

For å videreføre og styrke vårt arbeid med å sikre mindre ulikhet blant barn og unge har idrettsrådet ansatt Heidi Merete Johansen som inkluderingsansvarlig. Heidi er en viktig ressurs for Asker idrettsråd og vi gleder oss til å kunne jobbe enda mer målrettet med inkluderingsarbeidet i idretten i Asker.


Idrettens Hederskveld 22. nov. - meld inn kandidater Idrettens Hederskveld 22. nov. - meld inn kandidater
Fredag 20. september 2019

Asker idrettsråd inviterer til Idrettskonferansen 2019 og vil også i år hedre arbeidet som nedlegges i idretten i nye Asker kommune gjennom syv ulike priser som deles ut på Idrettens Hederskveld. Konferansen og Hederskvelden foregår i Teglen kulturhus i Røyken 22. november kl. 11 – 23

 

Vi deler for andre gang ut priser for utmerkelser i hele syv kategorier. Se vedlegg for utfyllende informasjon knyttet til kriterier.


Vi ser frem til å motta forslag til kandidater fra hele Askeridretten innen fristen 
28. oktober.
Kurs i hvordan søke spillemider 8. oktober Kurs i hvordan søke spillemider 8. oktober
Mandag 16. september 2019

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider tirsdag 8. oktober kl. 17:00 på Jørgensløkka 60.

 

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen. Kurset er primært for de som skal søke spillemidler for 2020, men er også åpent for andre som har lengre tidshorisong for søknad. 

 

Vel møtt!
Temakveld om prestasjonsutvikling med Olympiatoppen Temakveld om prestasjonsutvikling med Olympiatoppen
Torsdag 05. september 2019

Olympiatoppen Sørøst i samarbeid med Asker idrettsråd inviterer ledere og trenere i idretten til Temakveld i Asker om Prestasjonsutvikling torsdag 26. september kl. 18-21 på Asker videregående skole.


«I optimaliseringen av idrettsutøverens utvikling og prestasjon, stiller idretten store krav til trenerens og idrettslederens forståelse av prosessen for prestasjonsutvikling.»
Idrettsglede for alle - tilbud til aldersgruppen 60+ Idrettsglede for alle - tilbud til aldersgruppen 60+
Lørdag 31. august 2019

Idrettslagene i Asker har tilbud til alle aldersgrupper. En aldersgruppe med økende deltagelse er "yngre eldre" og "litt eldre eldre".

Noen av tilbudene til idrettslagene synliggjøres i Asker kommunes avdeling Aktv Fritid sin timeplan.
Høstens timeplan for Aktiv på Dagtid Høstens timeplan for Aktiv på Dagtid
Lørdag 31. august 2019

Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud på dagtid for voksne bosatt i Asker, og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Timene er av god kvalitet og nivået passer for de aller fleste.

 

TIlbudet i Asker er et samarbeid mellom Asker kommune, Nav Asker, lokale idrettslag og Asker idrettsråd.
Har ditt idrettslag behov for/planer om idrettsanlegg? Har ditt idrettslag behov for/planer om idrettsanlegg?
Onsdag 21. august 2019

Asker idrettsråd ber om tilbakemelding på idrettslagenes behov og planer for idrettsanlegg på kort og lang sikt. 

 

Vi deler prosessen i to faser:

1)      Få enkel oversikt over behov og planer for idrettsanlegg – omgående

2)      Få oversikt over modenhet, realisme og behov til de innmeldte planene – utover høsten/vinteen 2019

 

Svar på vedlagte spørsmål og send tilbake til post@askeridrettsrad.no så snart som mulig.
Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2019 - del 2 Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2019 - del 2
Mandag 19. august 2019

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. 

For 2019 er kr. 749 000 tildelt idrettslagene. Det lyses i denne omgang ut mulighet for å søke på kr. 751 000 for utbetaling i 2019. Asker kommune og Asker idrettsråd skal i fellesskap utarbeide kriterier gjeldende for nye Asker fra 2020 og benytter  i denne omgang forenklede kriterier.

Søknad sendes på vedalgt skjema innen 15. oktober.
Viser 9-16  av 46 artikler 
<< Forrige side Bla: 1  2  3  4  5  6  Neste side >>

slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden