Hjem
Hjem  →  Nyhetsarkiv
 
 

Vis artikler publisert


Styret Asker idrettsråd 2019
Styret Asker idrettsråd 2019
Fredag 26. april 2019

Nytt styre ble vedtatt på årsmøtet til Asker idrettsråd 24. april 2019. Vi ser frem til et spennede idrettsår med prosess for sammenslåing av idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum som historisk begivenhet.

   
Styreleder Karina Messel
Nestleder Morten Strand
Styremedlem Olav Lefdal
Styremedlem Sandra Ekornrud
Styremedlem Kirsti Kierulf
Styremedlem Simen Frøyland
Styremedlem Ingun Ranneberg-Nilsen
1. varamedlem Geir Havnelid
2. varamedlem Tina Fjærli


Dokumenter til årsmøte AIR onsdag 24. april 2019 Dokumenter til årsmøte AIR onsdag 24. april 2019
Mandag 15. april 2019

Asker idrettsråd ønsker velkommen til årsmøte onsdag 24. april k. 18:00 på ROS arena i Spikkestad. Det er registrering og serveres en liten matbit fra kl. 1900 - rett i ettekant av allmøtet for idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum.

 

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige årsmøtedokumenter.

 

Vi tillater etteranmeldelse for idrettslag til og med mandag 22. april. Husk å benytte påmeldings- og fullmaktsskjema.
Asker idrettsråds foreløpige innspill til HP 2020-23 Asker idrettsråds foreløpige innspill til HP 2020-23
Fredag 12. april 2019

Asker idrettsråd har gitt innspill til politikerne i forkant av deres innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-23. Styret har hatt møter med flere partier og med Fellesnemda, der innspillene er lagt frem.

Idrettsrådene er enige om å spille inn moderate krav til anleggsutvikling i et år der vi er kjent med at harmonisering vil ta stor oppmerksomhet fra politikere. Det legges vekt på langsiktighet i andre krav, så som tilskudd til mindre idrettsanlegg og støtte til inkluderingstiltak i idrettslagene. 
Informasjon fra kurs om spillemidler Informasjon fra kurs om spillemidler
Mandag 08. april 2019

Asker kommune avholdt torsdag 4. april kurs og informasjon om spillemiddelordningen for idrettslag og andre i (nye) Asker. Spillemiddelordningen er til bygging av idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. 

 

De ble også informert om vedtak og regler knyttet til forskuttering av spillemidler og en gjennomgang av viktige faser på veien fra planlegging til realisering av nye anlegg.
Fordeling kommunale aktivitetsmidler 2019 Fordeling kommunale aktivitetsmidler 2019
Torsdag 04. april 2019

Kommunale aktivitetsmidler for 2019 er tildelt etter søknad fra klubbene i oktober 2018. Klubbene har søkt på midler til over åtti gode aktivitetstiltak for, i all hovedak, barn og unge i kommunen vår.

 

Asker idrettsråd har styrebehandlet tildeling av midlene og tildelt kr 900 000 øremerket kommunale aktivitetsmidler til idrettslagene.
Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte
Onsdag 27. mars 2019

Asker idrettsråd ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet for å være med i idretten. Politikerne har sett behovet for et tilskudd for å sikre at økonomi ikke er en barriere til deltagelse og har bevilget kr 300 000,- til formålet.

 

I tillegg har Akershus idrettskrets tildelt kr. 110 000 til Asker idrettsråd for tildeling til idrettslagene våre.


Asker idrettsråd og Asker kommune utlyser med dette tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte med søknadsfrist 1. mai (utsatt fra 31. mars).
INNKALLING til årsmøte AIR 25/4-19 INNKALLING til årsmøte AIR 25/4-19
Lørdag 23. mars 2019

Asker idrettsråd avholder årsmøte i ROS Arena, Ovnerudveien 1 på Spikkestad, onsdag 24. april kl 19:00. 

 

Frist for innmelding av saker og påmelding av representanter er onsdag 10. april. Saksliste og agenda for kvelden vil være tilgjengelig på vår hjemmeside senest onsdag 17. april.

 

I forkant av årsmøtet (kl.18:00) inviterer idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker til allmøte med idrettslagene i våre tre kommuner. Det er også årsak til at årsmøtet avholdes sentralt i nye Asker kommune. Vi får besøk av leder av Fellesnemda, Lene Conradi, og daglig leder i Åssiden IF i Drammen. Egen invitasjon kommer.
Alle idrettene i nye Asker Alle idrettene i nye Asker
Mandag 11. mars 2019

Idrettsrådet har samlet oversikt over alle idrettsgrenene under de 98 idrettslagene i nye Asker kommune. 

 

Det er en imponerende liste med lenke til hjemmesider og kontaktpunkter. Vi ber alle idrettslagene om å sjekke om korrekt informasjon er gjengitt. 
Viser 25-32  av 46 artikler 
<< Forrige side Bla: 1  2  3  4  5  6  Neste side >>

slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden