Hjem
Hjem  →  Om oss  → Styrende dokumenter
Meny  
 

Styrende dokumenter


Årshjul Asker idrettsråd 2018 Årshjul Asker idrettsråd 2018
Tirsdag 09. januar 2018

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul.

 

Prosessene og oppgavene er i hovedsak knyttet opp mot kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.Lov for Asker idrettsråd Lov for Asker idrettsråd
Onsdag 01. februar 2017

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert på årsmøte 15. mars 2016.Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker
Fredag 02. desember 2016

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker har signert intensjonsavtale om sammenslåing. 

 

Det nye idrettsrådet planlegges formelt etablert i mars 2018. Dette for å sikre felles utgangspunkt med de politiske partiers programarbeid og kommunevalg 2019, og den nye kommunens handlingsprogram 2020-2024. Styreinstruks Asker idrettsråd Styreinstruks Asker idrettsråd
Mandag 25. april 2016

AIRs vedtekter §16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar og oppgaver - samt retningslinjer for arbeidet.Arbeidsprogram AIR 2016 Arbeidsprogram AIR 2016
Fredag 08. april 2016

Arbeidsprogrammet for Asker idrettsråd viser prioriterte oppgaver for kommende styreperiode. Arbeidsprogram AIT for 2016 ble vedtatt på årsmøtet 15. mars 2016.Årshjul AIR 2016 Årshjul AIR 2016
Tirsdag 05. april 2016

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul.

 

Prosessene og oppgavene er i hovedsak knyttet opp mot kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen
Tirsdag 26. mai 2015

Asker idrettsråd og kommunen etablerte en samarbeidsavtale i februar 2010. Avtalen er et godt rammeverk for samhanlding og dialog mellom idrettsrådet og kommunen.

 

I kommunestyret av 19.05.2015 ble det vedtatt ny samarbeidsavtale, datert februar 2015. Revidert samarbeidsavtale er kommet i stand etter gode prossesser mellom idrettsrådet, kommunen og politikerne.Arbeidsprogram 2015
Onsdag 29. april 2015

Arbeidsprogram for Asker idrettsråd ble vedtatt på årsmøte 19. mars 2015.Viktige oppgaver og prosesser for Asker Idrettsråd gjennom 2015: Årshjul Viktige oppgaver og prosesser for Asker Idrettsråd gjennom 2015: Årshjul
Onsdag 21. januar 2015

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul.

 

Prosessene og oppgavene er knyttet opp mot i hovedsak kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges Idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.Arbeidsprogram 2014
Mandag 24. mars 2014

Arbeidsprogram for Asker idrettsråd ble vedtatt på årsmøte 19. mars.Årshjul AIR 2014
Fredag 28. februar 2014

Asker idrettsråd forholder seg til ulike instanser gjennom året. De viktigste oppgavene for idrettsrådet i løpet av 2014 er skissert i AIRs årshjul.Årshjul AIR 2013
Søndag 02. juni 2013

Årshjulet gir føringer for AIRs oppgaver mot idrettslagene, mot sentrale idrettsorganer og mot kommunen. Se vedlegg for årshjulets innhold.Arbeidsprogram AIR 2013
Tirsdag 30. april 2013


Samarbeidsavtale mellom Asker Idrettsråd og Asker kommune
Tirsdag 30. april 2013


Lov for Asker idrettsråd
Onsdag 10. april 2013

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert på årsmøte 21. mars 2013.Styreinstruks for Asker Idrettsråd
Tirsdag 05. februar 2013

AIRs vedtekter §16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar og oppgaver - samt retningslinjer for arbeidet.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden