Aktivitetsguide

Mange barn og unge er ikke med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Asker idrettsråd vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelsen skal ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Derfor satt vi i 2017 i gang med prosjektet Aktivitetsguide.

Hva er en aktivitetsguide?

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktvitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte 
Heidi Merete Johansen i Asker Idrettsråd 
E: heidi@askeridrettsrad.no
M: 482 99 887

Relaterte saker:

Film om aktivitetsguide ordningen

Asker idrettsråd har aktivitetsguider i hele Asker. Aktivitetsguideordningen finnes i flere kommuner i Norge. I Oslo har Oslo idrettskrets laget film som forklarer hva en aktivitetsguide er. Se filmen med norsk tale her. Se filmen med arabisk tale her. Aktivitetsguidene i Asker snakker tilsammen mange ulike språk, i tillegg til […]

Les mer...

Søknad om aktivitetsguide

.   Har du barn i alderen 6 – 19 år eller er du en ungdom under 19 år som ikke er med på en idrettsaktivitet, men som ønsker et fritidstilbud og fysisk aktivitet? Da kan vi hjelpe deg! Hvordan begynner jeg? Hvem skal jeg kontakte? Hvilke plikter gjelder for […]

Les mer...

Aktivitetsguideordningen – en brobygger mellom barn og idrettslaget

Asker idrettsråd har etablert Aktivitetsguide ordningen i Asker i samarbeid med NAV og Asker kommune og med støtte fra BUFDIR og Lions. Aktivitetsguiden er en person som fungerer som veileder for en familie og støtte for barn og ungdom som ønsker å starte med selvvalgt idrettsaktvitet. Aktivitetsguiden vil være et […]

Les mer...