Hjem
Hjem  →  Samfunnsansvar  → Støtteordninger
Meny  
 

Informasjon og lenker til ulike støtteordninger


Tilskudd til integrering i idrettslagene - prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten
Tirsdag 01. april 2014

Prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten og Asker idrettsråd utlyser med dette tilskudd til integrering i idrettslagene. Søknadsfrist er 1. mai 2014.Tilskudd til integrering i idrettslagene - prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten
Onsdag 05. juni 2013

Asker Idrettsråd, Asker kommune og Akershus idrettskrets er samarbeidspartnere i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten. Prosjektet er treårig (løper ut 2014) og har som mål å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle. Partene ser at det er krevende å  å igangsette og videreutvikle aktiviteter for målgruppene og det utlyses derfor midler for nettopp dette formålet. Søknadsfrist er 30. juni 2013.Integreringstilskudd Asker kommune
Torsdag 14. februar 2013

Asker kommune yter integreringstilskudd som skal bidra til at alle innbyggerne i Asker skal gis mulighet til å delta i ordinære organisasjoner.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden