Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → Aktivitetsmidler  → Informasjon
Meny  
 
Kommunale aktivitetsmidler 2019 - frist 15. oktober Kommunale aktivitetsmidler 2019 - frist 15. oktober
Mandag 13. august 2018

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2019 med søknadsfrist 15. oktober 2018. Midlene kommer til utbetaling februar 2019.

 

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra 2017/2018 for å være berettiget midler for 2019.Kommunale aktivitetsmidler 2017 - med søknadsfrist 15. oktober Kommunale aktivitetsmidler 2017 - med søknadsfrist 15. oktober
Tirsdag 30. august 2016

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2017 med søknadsfrist 15. oktober 2016. Midlene kommer til utbetaling januar/februar 2017.

 

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra fjoråret.Kommunale aktivitetsmidler med frist 15. oktober Kommunale aktivitetsmidler med frist 15. oktober
Mandag 14. september 2015

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2016 med søknadsfrist 15. oktober 2015. Midlene kommer til utbetaling primo 2016.

 

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra fjoråret.Kommunale aktivitetsmidler til idrettlag 2014
Onsdag 02. juli 2014

På årsmøtet til Asker idrettsråd (AIR) 2014 ble det fattet vedtak om to tildelinger av de kommunale aktivitetsmidlene for 2014. Dette for å komme ajour med kommunens egen prosess for tildeling av midler.

Av ulike årsaker har ikke AIR mulighet for å gjennomføre dette i år, og det blir kun én søknads- og tildelingsprosess. Søknadsfrist er 1. oktober og oppdaterte retningslinjer fra årsmøtet gjelder. Her fnner du kriterier og elektronisk søknadsskjema til de kommunale aktivitetsmidlene for 2014. 

Søknadsfrist er 1. oktober 2014.Forlenget frist for å søke aktivitetsmidler
Fredag 01. november 2013

Styret i Asker Idrettsråd forlenger fristen for å søke om aktivitetsmidler til mandag 11. november 2013. De fleste klubbene i kommunen har aktiviteter som faller inn under kriteriene for tildeling og AIR oppfordrer alle på det sterkeste til å søke.Aktivitetsmidler til idrettslag 2013
Mandag 09. september 2013

Her fnner du kriterier og elektronisk søknadsskjema til de kommunale aktivitetsmidlene for 2013. Husk å levere rapport for bruk av innvilgede midler for 2012.

Søknadsfrist er 11. oktober 2013. 

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden