Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → Aktivitetsmidler  → Søknadsskjema
Meny  
 

Søknadsskjema


Søknad om aktivitetsmidler fra den kommunale støtteordningen.
Alle felt fylles ut kort og presist. Legg gjerne ved utfyllende vedlegg.

 Navn på prosjekt/arbeid:Søker/kontraktspart (ansvarlig idrettslag):

Navn på lag:
Organisasjonsnummer:
Navn på leder av idrettslaget:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
E-post:
Telefon:
Tildelte midler overføres til bankkonto:


Ansvarlig for gjennomføring:

Navn:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
E-post:
Telefon:


Angi hvilket av AIRs definerte formål søknaden retter seg mot:Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet
(Skal inneholde type aktivitet, praktisk gjennomføring, fremdriftsplan og hovedmål):
Kostnader totalt prosjekt/arbeid:

 
Administrasjon:
Innkjøp tjenester:
Innkjøp utstyr:
Annet:
Sum kostnader:


Finansiering:

 
Støtte som søkes fra Aktivitetsmidler/AIR:
Sum finansiering:


Navn på eventuelle samarbeidspartnere:Hvordan vil laget bruke erfaringene fra dette prosjektet/ arbeidet?Er gjennomføringen av prosjektet avhengig av annet enn finansieringen for å bli gjennomført?Legg ved rapport fra 2019 (NB! Maksstørrelse 3 mb per dokument):Legg ved dokument (NB! Maksstørrelse 3 mb per dokument):Bekreft søknad:

Angi bekreftelsekode:
803033
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden