Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → Andre midler
Meny  
 

Andre midler for idretten


Se egne faner for mer informasjon om ulike tilksuddsordninger rettet mot idrett og fysisk aktivitet.Tilskuddstid! Tilskuddstid!
Tirsdag 28. februar 2017

Mange av kommunens/AIRs tilskudd til idrett er i mars.

 

Dette gjelder tilskuddene:

  • Idrettsstipend, frist 1. mars
  • Drift av private idrettsanlgg, frist 31. mars
  • Tdligfaseprosjektering, frist 31. mars
  • Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte, frist 31. mars

Husk å sende søknad innen fristens utløp!Dugnad: Parkeringskontroll Sem Dugnad: Parkeringskontroll Sem
Torsdag 24. november 2016

Kommunen utlyser mulighet for frivilligheten til å søke på dugnad knyttet til parkeringskontroll på Sem.

 

Detaljer om oppdraget finnes i vedlegget og skriftlig søknad må sendes natur.idrett@asker.kommune.no innen 29. desember.Utlysning: utfartsparkering Solli Utlysning: utfartsparkering Solli
Mandag 26. september 2016

Asker kommune gir lag og foreninger i kommunen anledning til å melde interesse for å ivareta avtalen rundt utfartsparkering ved Solli gård. Les mer om detaljene i brev fra kommunen.

 

Frist for å sende inn tilbud for oppdraget er 12. oktober.Dugnad på friområdene 2015 Dugnad på friområdene 2015
Torsdag 19. februar 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene.

 

Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger. 

 

Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, så det er viktig å lese invitasjonen nøye

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden