Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → Andre midler  → Spillemidler
Meny  
 

Vedlegg

.doc-fil   Mal for søknad om forhåndsgodkjenning   (47 Kb)
.doc-fil   Prosess spillemiddelsøknader   (62 Kb)

Spillemidler


Se vedlegg for prosess/rutinebeskrivelse for søknad om spillemidlerInformasjon fra kurs om spillemidler Informasjon fra kurs om spillemidler
Mandag 08. april 2019

Asker kommune avholdt torsdag 4. april kurs og informasjon om spillemiddelordningen for idrettslag og andre i (nye) Asker. Spillemiddelordningen er til bygging av idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. 

 

De ble også informert om vedtak og regler knyttet til forskuttering av spillemidler og en gjennomgang av viktige faser på veien fra planlegging til realisering av nye anlegg.Forskuttering av spillemidler - informasjon fra kommunen Forskuttering av spillemidler - informasjon fra kommunen
Mandag 21. januar 2019

Asker kommune orienterer i brev av januar 2019 om status for forskuttering av spillemidler. Dette har vært en sak med uavklart fremdrift siden vedtaket ble fattet i september 2017, der kommunen og idrettsrådet har samarbeidet om forslag til kriterier og gjennomføring.

 

Grunnen til at prosessen har trukket ut i tid er fortolkning av vedtakspunkt 1. Slik det nå er lagt opp til så har man fastsatt fremdriftsplan for 2019.Nytt system for spillemiddelsøknader 2017 Nytt system for spillemiddelsøknader 2017
Onsdag 18. oktober 2017

Idrettslagene fikk 17. oktober en innføring/orientering om nytt system for spillemiddelsøknader fra avdeling Natur og Idrett. 

 

Vi takker Dag og Ingrid for god informasjon og ser frem til mange samhandlingstimer for å få fremtidige spillemiddelsøknader på plass for flere idrettsanlegg i idrettsbygda Asker.Spillemiddeltildeling 2017 Spillemiddeltildeling 2017
Fredag 02. juni 2017

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus Fylkeskommune fordelte 30. mai årets pott av overskuddet fra spill hos Norsk Tipping. Anlegg i Asker kom i år igjen meget godt ut at tildelingen.

 

Hele 17,4 millioner kroner (av totalt 127 millioner kroner) er tildelt anlegg i Asker. Dette er en betydelig økning fra fjorårets rekordtildeling på 12,8 millioner.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden