Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → Idrettskontakter
Meny  
 

Tilskudd til idrettskontakter i idrettslagene


Prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten / Asker idrettsråd har søkt og fått midler fra kommunen for å sikre at idrettslagene har nok ressurser til å gjennomføre idrettsaktivitet for utsatte grupper. Kommunen har innvilget kr. 200 000,- årlig i årene 2014 - 2017 til formålet.

Formålet med ordningen er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet, uavhengig av funksjonsevne og andre behov for spesiell tilrettelegging.

 

Hvorfor idrettskontakt:
Alle idrettsaktiviteter er tuftet på frivillighet. Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller behov for spesiell tilrettelegging, kan kreve innsats utover det som kan forventes av frivillighet. Eksempler på slik spesiell tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging og ekstra tilsyn. En idrettskontakt kan lønnes for å kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging.

Idrettslagene må selv finne idrettskontaktene de har behov for. Det er ønskelig at man søker å finne idrettskontaktene i miljøer med tilknytning til idrettsmiljøet. Dette kan eksempelvis være allerede tilgjengelige ressurser, ungdom i egne rekker eller ressurser fra idrettslinjer/- skoler.

Alle idrettslag i Asker kan søke om tilskudd til idrettskontakt og søknader behandles fortløpende.

 

Premisser:

  • Tilskuddet skal gå til lønn/godtgjørelse til idrettskontakt
  • Forutsetning for å søke midler er at klubben har tilbud til målgruppene
  • Idrettskontakten skal knyttes til idrettslagets aktivitet, og ikke til person(er) som deltar i aktiviteten
  • Tilskuddet skal dekke idrettskontakt til regelmessig aktivitet

 

Se vedlegg for nærmere om kriterier og eget søknadsskjema.

Egen søknad merket "Søknad Idrettskontakt" sendes:          
post@askeridrettsrad.no                                      

eller

Asker idrettsråd
Postboks 166
1372 ASKER


Kontakt daglig leder Asker Idrettsråd ved spørsmål.Midler til idrettskontakter i idrettlagene Midler til idrettskontakter i idrettlagene
Fredag 25. juli 2014

Asker idrettsråd (AIR) er opptatt av å skape mulighet for mestring i idretten for alle. For å stimulere barn og unge til å lykkes i idrett må vi skape trygge rammer som skaper tilhørighet og utvikling. 

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden