Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → LAM-midler
Meny  
 

LAM skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.


Mer lokale aktivitetsmidler (LAM) til Askeridretten! Mer lokale aktivitetsmidler (LAM) til Askeridretten!
Mandag 21. juli 2014

Lokale aktivitetmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF) og det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn og ungdom som skal tilgodeses. I Akershus er det idrettsrådene som innstiller på denne fordelingen

Som et direkte resultat av at idretten får en større andel av overskuddet fra Norsk Tipping i 2014, har LAM-ordningen også økt. Asker idrettsråd har fordelt  kr. 2 782 127 til idrettslagene i Asker for 2014, en økning på hele 28% sammenlignet med fjoråret.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden