Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → LAM-midler  → Fordeling
Meny  
 

Fordeling


Fordeling av LAM midler 2018 Fordeling av LAM midler 2018
Tirsdag 20. november 2018

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010. 

Beløp til fordeling i 2018 er på nærmere 4,9 mill og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge.Lokale aktivitetsmilder (LAM) 2017 Lokale aktivitetsmilder (LAM) 2017
Tirsdag 31. oktober 2017

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010. 

Beløp til fordeling i 2017 er på hele 4 460 951 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge.Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016
Tirsdag 27. september 2016

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010.

Beløp til fordeling i 2016 er på hele

4 181 012 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge.LAM midler er fordelt LAM midler er fordelt
Tirsdag 25. august 2015

Asker idrettsråd har fordelt årets tildelte aktivitetmidler fra Kulturdepartementet (LAM) på kr 3 930 703. Årets rekordoverføring til idretten gir en merutbetaling på 41% sett i forhold til fjoråret og hele 81% i forhold til 2013!

 

Idrettslagene kan se frem mot en hyggelig utbetaling i løpet av august/september. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet rettes spesielt mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).LAM fordeling og kriterier 2013
Fredag 12. juli 2013

Lokale aktivitetmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF). 

Asker idrettsråd fordeler kr 2 170 878 for 2013.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden