Hjem
Hjem  →  Støtteordninger  → LAM-midler  → Informasjon
Meny  
 

Informasjon


Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018
Tirsdag 25. september 2018

Lokale AktivitetsMidler er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og forenigner som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Total tildeling til idretten er i år 367 324 657 kroner og Asker idrettsråd skal fordele 4 866 917 kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen.

 

Fordelingen gjennomføres etter årsmøtevedtak i AIR og beregnes ut fra antall barn og ungdommer i det enkelte idrettslag. Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016
Tirsdag 27. september 2016

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010.

Beløp til fordeling i 2016 er på hele

4 181 012 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge.LAM midler er fordelt LAM midler er fordelt
Tirsdag 25. august 2015

Asker idrettsråd har fordelt årets tildelte aktivitetmidler fra Kulturdepartementet (LAM) på kr 3 930 703. Årets rekordoverføring til idretten gir en merutbetaling på 41% sett i forhold til fjoråret og hele 81% i forhold til 2013!

 

Idrettslagene kan se frem mot en hyggelig utbetaling i løpet av august/september. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet rettes spesielt mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015
Lørdag 20. juni 2015

Asker idrettsråd skal fordele 3,9 mill kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen. Dette er en solid økning fra fjoråret (2,8 mill) og vi gleder oss stort!

 

Fordelingen gjennomføres etter årsmøtevedtak i AIR og beregnes ut fra antall barn og ungdommer i det enkelte idrettslag. Les mer om midelene som tildeles idrettsbarn og -ungdom i Asker.Lokale aktivitetsmider
Tirsdag 22. juli 2014

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger (som er medlem av Norges idrettsforbund), og skal understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgruppene i ordningen, som er barn og ungdom.

Målsettingen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er også et mål at ordningen skal være med på å utløse frivillige ressurser i lagene.

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Disse midlene blir utbetalt på høsten.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden