Følg oss:Aktivitetsguide

Aktive lokalsamfunn

Ny i Asker?

Årsmøte
Dokumenter til årsmøte Asker idrettsråd 18. juni

Asker idrettsråd ønsker idrettslagenes representanter velkommen til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. Trykk på lenken for deltagelse […]

Les mer
Askeridrettens digitale spørretime

Lenke til påmelding: Trykk her for tilgang til Teams møte.

Les mer
Innkalling til årsmøte Asker idrettsråd

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 FOR ASKER IDRETTSRÅD Asker idrettsråd kaller inn til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. […]

Les mer
Årsmøte, regnskap og momskompensasjon

Idrettslaget plikter å avholde årsmøtet senest 31.12.2020. Men momskompensasjonsordningen gjør at idrettslag må behandle regnskapet for 2019 innen 15. august […]

Les mer
Ny smittevernveileder for norsk idrett

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte […]

Les mer
Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene […]

Les mer
Høring reguleringsplan Dikemark idrettspark

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn. Innspill […]

Les mer
Kommunale lokaler og anlegg for idrett og kultur – gradvis gjenåpning av anlegg

Asker idrettsråd gjengir med glede innhold i brev fra avdeling Idrett og Friluft. Vi supplerer også med informasjon om at […]

Les mer
Gradvis åpning av samfunnet

Regjeringen besluttet tidlig i april å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. I dag åpner barnehager og i neste uke åpnes […]

Les mer
Tilskudd til utviklingsmidler til idrettslag i gamle Røyken

Det er tidligere ytt midler, gjennom gamle Røyken idrettsråd, til kompetansehevende tiltak i idrettslagene. Vi ber idrettslagene fra gamle Røyken […]

Les mer

Se alle nyheter fra AIR

Støtteordninger

Vi har gjort det enkelt for idrettslagene å finne aktuelle støtteordninger ved å samle informasjon på ett sted.

Ler mer

Asker Idrettsråd på Facebook

I sommer skal de fleste av oss feriere i eget land. Da er det viktig at alle – også idretten – bidrar til å holde Norge rent. Bli med på dugnaden mot forsøpling og etterlat idrettsbanen #likefinsomfør! 🚮

Publisert: 2 juli 2020

I dag fikk 71 ulike aktører innen kultur, idrett og frivillighet i Asker hele ni millioner kroner i koronatilskudd fra kommunen. 🥳😃

Publisert: 1 juli 2020

Søk restmidler for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter. Denne gangen er fristen 1. oktober – og dere kan søke om samarbeidsprosjekter for høsten 2020 og for våren 2021. Det kan søkes om inntil 25 000 kroner i støtte.
Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme fellesskap og felles identitet gjennom å støtte kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de forhenværende kommunegrensene i nye Asker.
Les mer om tilskuddsordningen her:
https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/tilskuddsordning-for-identitetsbyggende-kulturarrangementer-og-prosjekter-i-nye-asker/

Publisert: 30 juni 2020

Stiftelsen Dam gir støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam.

Publisert: 29 juni 2020

Publisert: 27 juni 2020

Sammen finner vi gode løsninger! I idrettsrådet er vi glad for å kunne være brobyggere og veldig stolte over all aktivitet idrettslagene igangsetter i en svært annerledes sommer!

Publisert: 26 juni 2020

Se flere innlegg på vår facebook-side!