Følg oss:Aktivitetsguide

Aktive lokalsamfunn

Ny i Asker?

BUA Asker
Idrettslagene får en økning i LAM midlene for 2021

Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet til idrettslagene i Asker er fordelt for 2021. I tillegg til den ordinære tildelingen på […]

Les mer
Askerpakke 2 – kommunalt koronatilskudd til kommunen

Asker kommune har opprettet en tilskuddsordning for å bistå lag og foreninger gjennom og ut av covid-19-krisen. Mange idrettslag søkte […]

Les mer
Ny temaplan for idretten er vedtatt.

Temaplanen skal være en langsiktig plan for utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen. […]

Les mer
Velkommen til paraidrettsdagen

Asker-idretten synliggjør etablerte paraidrettstilbud og muligheter for nye tilbud i kommunen. Paraidrettsdagen er en dag hvor utøvere, innbyggere og idrettslag […]

Les mer
Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE Til grunn for tilskuddet ligger:– Kommunale tilskudd fra […]

Les mer
Hvordan mener du kommunens tilskuddsordninger skal være – nytt dialogmøte

Kommunen inviterer til nytt dialogmøte om endring av prinsipper og føringer for tilskuddsordninger for lag og foreninger. Møtet avholdes digitalt […]

Les mer
Informasjonsmøte om A!A/Fritidskortet og implementering i Asker

Vel møtt til digitalt informasjons- og dialogmøte om videre samarbeid om aktivitetsappen A!A, herunder også integrasjon mot Norges idrettsforbund og […]

Les mer
Kjenner du eller er du en av våre nye Superhelter?

Aktiv YNG er et lederprogram for ungdom mellom 16 og 23 år i regi av Asker idrettsråd – og vi […]

Les mer
Hvordan mener du kommunens tilskuddsordninger skal være?

Kommunen inviterer til dialogmøte med frivilligheten tirsdag 24. august klokken 16:30-18:00 på NaKuHel i Semsveien 168 i Asker. Husk påmelding […]

Les mer
Tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Asker idrettsråd er opptatt av at det stimuleres til å bygge og videreutvikle anlegg og har fått gjennomslag for kommunalt […]

Les mer

Se alle nyheter fra AIR

Støtteordninger

Vi har gjort det enkelt for idrettslagene å finne aktuelle støtteordninger ved å samle informasjon på ett sted.

Ler mer

Asker Idrettsråd på Facebook

Se flere innlegg på vår facebook-side!