Følg oss:Aktivitetsguide

Aktive lokalsamfunn

Ny i Asker?

BUA Asker
Hvordan står det egentlig til?

Asker idrettsråd inviterer idrettslagene og utvalg for medborgerskap og utvalg for oppvekst til en dialog 11. november kl. 18:00 om […]

Les mer
Oppdaterte retningslinjer for idrettsaktiviteter i Asker kommune, sept. 2020.

Asker Kommune har oppdatert retningslinjer ved bruk av kommunale lokaler per september 2020: RETNINGSLINJER VED IDRETTSAKTIVITET I ASKER KOMMUNE NASJONALE […]

Les mer
Godt nytt for idretten!

Regjeringen sendte for et par dager siden ut pressemelding knyttet til gjenåpning av barne- og ungdomsidretten fra 1. august, se pressemelding […]

Les mer
Dokumenter til årsmøte Asker idrettsråd 18. juni

Asker idrettsråd ønsker idrettslagenes representanter velkommen til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. Trykk på lenken for deltagelse […]

Les mer
Askeridrettens digitale spørretime

Lenke til påmelding: Trykk her for tilgang til Teams møte.

Les mer
Innkalling til årsmøte Asker idrettsråd

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 FOR ASKER IDRETTSRÅD Asker idrettsråd kaller inn til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. […]

Les mer
Årsmøte, regnskap og momskompensasjon

Idrettslaget plikter å avholde årsmøtet senest 31.12.2020. Men momskompensasjonsordningen gjør at idrettslag må behandle regnskapet for 2019 innen 15. august […]

Les mer
Ny smittevernveileder for norsk idrett

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte […]

Les mer
Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene […]

Les mer
Høring reguleringsplan Dikemark idrettspark

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn. Innspill […]

Les mer

Se alle nyheter fra AIR

Kommende hendelser

01/10
Frist Nyskapende aktivitetsarenaer
09/10
Fremtidens idrettsanlegg – anleggskonferanse
01/11
Driftstilskudd idrettslag (gamle Asker)
11/11
Hvordan står det egentlig til?
01/12
Se alle hendelser i kalenderen

Støtteordninger

Vi har gjort det enkelt for idrettslagene å finne aktuelle støtteordninger ved å samle informasjon på ett sted.

Ler mer

Asker Idrettsråd på Facebook

For noen er idretten ekstra viktig. Ikke alle har det trygt og godt hjemme. Hold øynene åpne og ikke vær redd for å vise at du bryr deg❤️

Publisert: 18 september 2020

Smittevern og idrettsaktivitet
https://www.askeridrettsrad.no/oppdaterte-retningslinjer-for-idrettsaktiviteter-i-asker-kommune-sept-2020/

Publisert: 18 september 2020

Asker Idrettsråd er saman med Svein A. Granerud og Eva Sunde Scheel.

Idrettspresident Berit Kjøll besøkte denne uken Asker Skiklubb og lot seg begeistre over klubbens engasjement på mange ulike plan. Allsidighet med sine 14 undergrupper, tilrettelegging for bredde og satsing, arbeid for å inkludere alle og ikke minst en aktiv strategi for en variert anleggsutbygging som kommer både idretten og befolkningen for øvrig til gode. Idrettspresidenten og klubben berømmer også samarbeidet med kommunen, hvilket Asker Idrettsråd istemmer. Sammen er Asker kommune og @Askeridretten gode på skape arenaer for tilhørighet og legge til rette for aktive liv i Asker.

Publisert: 18 september 2020

Fantastisk tilbud i regi av utvalg for miljø, idrett og kultur ved Dag Egil Strømme i Bærum som vi gjerne drar videre til Asker. Idretten ønsker å være med å ta miljøansvar, tenke sikkerhet og ikke minst sikre mulighet for alle å delta. Hva med pilot på busstilbud til/fra Risenga (MYE trafikk), til/fra Arnestad/Gjellum (trafikkfarlig for gående/syklende i intern klubbforflytning) og til/fra Tofte (avstand/tid som utfordring for mange)?

Publisert: 18 september 2020

Asker Idrettsråd la til ei hending.

Publisert: 16 september 2020

Om du beveger deg til/fra Risenga-området fremover vil du oppleve området som litt av en byggeplass. Kommunen bidrar til å gjøre transportfloken litt enklere ved så stille elsykler til disposisjon dersom du fyller kriteriene. Her kan du lese mer og søke om lån av el-sykkel gjennom kommunens egen ordning.

https://www.asker.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/pa-sykkel-i-asker/lan-en-el-sykkel-pa-risenga/

Publisert: 16 september 2020

Se flere innlegg på vår facebook-side!