Følg oss:Aktivitetsguide

Aktive lokalsamfunn

Ny i Asker?

BUA Asker
Slik er regjeringens åpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem en gjenåpningsplan for Norge. Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke […]

Les mer
Vel møtt til årsmøte!

Asker idrettsråd ønsker våre medlemmer vel møtt til digitalt årsmøte tirsdag 13. april kl. 19:00. Deltagere med innsendt fullmaktsskjema kan […]

Les mer
God påske!

Påsken står for døren og vi ønsker alle idrettslagene og våre samarbeidspartnere en aktiv og god påske! Samtidig benyttes anledningen til […]

Les mer
Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn» 2021

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  […]

Les mer
Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg gamle Asker 2021

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg i gamle Asker følger retningslinjer som før kommunesammenslåing. Se Asker kommunes nettsider for […]

Les mer
Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og […]

Les mer
Tilskudd til idrettslag i gamle Røyken – utviklingsmidler 2021

Idrettslagene i gamle Røyken har tidligere hatt anledning til å søke på utviklingsmidler gjennom Røyken idrettsråd. Søknad sendes til post@askeridrettsrad.no innen 31. mars. […]

Les mer
Grunntilskudd til idrettslag i gamle Hurum 2021

Tilskuddsordningene for de gamle kommunene er videreført også for 2021 og Asker idrettsråd minner om at idrettslagene i tidligere Hurum kommune […]

Les mer
Drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken 2021

Søknad om drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken for 2021 er tilsvarende tidligere år. Søknad, som tidligere er […]

Les mer
Årsmøte Asker idrettsråd 2021

Årsmøtet til Asker idrettsråd er flyttet til tirsdag 13. april. Sett av ettermiddagen fra kl. 17:30. Årsmøtet er idrettsrådets høyeste […]

Les mer

Se alle nyheter fra AIR

Støtteordninger

Vi har gjort det enkelt for idrettslagene å finne aktuelle støtteordninger ved å samle informasjon på ett sted.

Ler mer

Asker Idrettsråd på Facebook

Idrett og skole hånd i hånd! @røyken sportsdykkerklubb gir ungdommer fra Slemmestad Ungdomsskole herlige utfordringer👌🧬🤸‍♂️

Aktive Lokalsamfunn
Viken idrettskrets

Publisert: 9 april 2021

Slik er regjeringens åpningsplan.

https://www.askeridrettsrad.no/slik-er-regjeringens-apningsplan/

Publisert: 7 april 2021

Tenker på kloke politikere som lyttet til idrettens innspill og sa ja til mulighet for både kommunal lånegaranti og forskuttering av spillemidler i Formannkapsmøte i går🤸‍♂️🙏🏇🏻⛹🏾‍♀️🏋️‍♀️🎾

Med disse verktøyene vil idrettslagene være bedre rustet til å bidra i anleggsutviklingen både for organisert og egenorganisert aktivitet! Saken skal også legges frem for kommunestyret. Ved samme vedtak der vil ordningen publiseres på kommunens nettsider. Søknadsfrist legges på www.askeridrettsrad.no.

Publisert: 7 april 2021

Tilskuddsordningen til frivilligheten skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Glemte dere å søke momskompensasjon er ikke toget gått - les mer på NIFs nettside.

Publisert: 7 april 2021

Vel møtt til digitalt årsmøte tirsdag 13. april! Se vedlegg for årsmøtepapirer.

https://www.askeridrettsrad.no/vel-mott-til-arsmote/

Publisert: 7 april 2021

I dag er det den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred❤

Idrett og fysisk utdanning er beskrevet av UNESCO som en grunnleggende rettighet for alle. Idrett er også et anerkjent instrument i arbeidet for utvikling og fred.

Det er få ting som kan engasjere, inkludere og skape tilhørighet som idretten❤.

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/den-internasjonale-dagen-for-idrett-utvikling-og-fred

Publisert: 6 april 2021

Se flere innlegg på vår facebook-side!