Følg oss:Aktivitetsguide

Aktive lokalsamfunn

Ny i Asker?

Årsmøte
Askeridrettens digitale spørretime

Lenke til påmelding: Trykk her for tilgang til Teams møte.

Les mer
Innkalling til årsmøte Asker idrettsråd

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 FOR ASKER IDRETTSRÅD Asker idrettsråd kaller inn til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. […]

Les mer
Årsmøte, regnskap og momskompensasjon

Idrettslaget plikter å avholde årsmøtet senest 31.12.2020. Men momskompensasjonsordningen gjør at idrettslag må behandle regnskapet for 2019 innen 15. august […]

Les mer
Ny smittevernveileder for norsk idrett

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte […]

Les mer
Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene […]

Les mer
Høring reguleringsplan Dikemark idrettspark

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn. Innspill […]

Les mer
Kommunale lokaler og anlegg for idrett og kultur – gradvis gjenåpning av anlegg

Asker idrettsråd gjengir med glede innhold i brev fra avdeling Idrett og Friluft. Vi supplerer også med informasjon om at […]

Les mer
Gradvis åpning av samfunnet

Regjeringen besluttet tidlig i april å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. I dag åpner barnehager og i neste uke åpnes […]

Les mer
Tilskudd til utviklingsmidler til idrettslag i gamle Røyken

Det er tidligere ytt midler, gjennom gamle Røyken idrettsråd, til kompetansehevende tiltak i idrettslagene. Vi ber idrettslagene fra gamle Røyken […]

Les mer
Må du korona avlyse – søk tilskudd nå!

Fra 14. april kan idrettslagene i Asker søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.   Over hele Norge […]

Les mer

Se alle nyheter fra AIR

Støtteordninger

Vi har gjort det enkelt for idrettslagene å finne aktuelle støtteordninger ved å samle informasjon på ett sted.

Ler mer

Asker Idrettsråd på Facebook

Plakat om smitteforebyggende tiltak på ulike språk.

Publisert: 26 mai 2020

Asker Idrettsråd la til ei hending.

Publisert: 25 mai 2020

Påfyll for trenerapparatet? Delta på webinar med Olympiatoppen Sør Øst!

Publisert: 20 mai 2020

Velkommen til digitalt årsmøte for Asker idrettsråd torsdag 18. juni kl. 19:00.

Publisert: 18 mai 2020

Publisert: 18 mai 2020

Utfordrende tider krever kreative løsninger! Honnør til Asker svømmeklubb og Asker kommune for å se muligheter!

Publisert: 15 mai 2020

Se flere innlegg på vår facebook-side!