Agenda AIR Forum onsdag 27/11 kl 1900

Vi ser frem til diskusjoner knyttet til innspill til viktige politiske dokumenter som legger føringer for Askeridretten både på kort og lengre sikt, nemlig Handlingsprogram 2014-2017 og Kommuneplan 2014-2016.

VELKOMMEN TIL AIR FORUM 

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum

 

Onsdag  27/11 kl 1900 – 2100

Formannskapssalen, Venskaben, Askerveien 41

(mellom Rådhuset og Hasselbakken)

 

Tema:

Innspill til Handlingsprogram 2014-2017

 Diskusjon rundt

1) Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2014-2017

2) AIRs innspill til HP 2014-2017, se også (4) vedlegg

 

Innspill til Kommuneplan 2014-2026

 Diskusjon rundt

1)  Kommuneplan på høring med høringsfrist 2. desember

2)  AIRs tidligere innspill til kommuneplanens arealdel av januar 2013, se også vedlegg

 

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse. Kontakt daglig leder på gry@askeridrettsrad.no ved spørsmål.

 

Vi ser frem til å treffe deg.

 

Med hilsen
Styret i AIR