AIR Forum onsdag 5/3 kl 1900 – Venskaben

Hvilken kvalitet skal man forvente på de ulike idrettsarenaene våre? Dette er temaet som diskuteres på AIR Forum onsdag 5.mars klokken 1900 i Formannskapssalen på Venskaben. 

Velkommen! 

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum

Onsdag 5/3 kl 1900 – 2100

Formannskapssalen, Venskaben, Askerveien 41
(mellom Rådhuset og Hasselbakken)

 

Tema:

Kvalitetsstandarder på idrettsanlegg
 
–       Hvilke forventninger har idrettslagene til standard på idrettsanleggene våre

–       Hva er riktig kvalitet på ulike anlegg i Asker

Styret legger opp til diskusjon med utgangspunkt i standarden kommunen vil benytte som utgangspunkt i senere politisk sak om kvalitetsstandard på idrettsanlegg.
*På bakgrunn av rettigheter kan vi dessverre ikke legge ved standarden, men den vises på storskjerm i møtet (NS 3420-Z:2011).

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse. Kontakt daglig leder på gry@askeridrettsrad.no ved spørsmål.

 

Vi ser frem til å treffe deg.

 

Med hilsen
Styret i AIR