AIRs innspill til kommunedelplan for folkehelse 2015-2026

AIR har avgitt innspill til kommundelplan for folkehelse 2015-2026. Hovedpoengene til idrettsrådet er:

1) Gjøre mer av det vi er gode på. Det er viktig å videreutvikle områder kommunen er god på for å videreføre gode resultater. Idrett er et slikt eksempel.

2) Benytte flere måleindikatorer knyttet til idrett og fysisk aktivitet

3) Større fokus på samhandling og lavterskeltilbud tilgjengelig for for alle

Se vedlegg for AIR samlede innspill samt enkeltklubbers svar på høringen.