Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert 22. mars 2021. 

Velkommen til AIR Forum med fokus på anlegg

Asker idrettsråd ønsker alle idrettsvenner velkommen til AIR Forum tirsdag 28. januar kl. 18:00 i klubbhuset til Gui Sportsklubb i Gjellum idrettspark, nærmere bestemt Øvre Gjellumvei 4 i Heggedal. Tema er anlegg i Askeridretten og det blir fokus  på felles ståsted, prosesser i 2020, behov for idrettsanlegg, idrettsrådets prioriteringer og […]

Styret i Asker idrettsråd fra 1. januar 2020

På ekstraordinært årsmøte i Asker idrettsråd 23. oktober 2019 i Asker Kulturhus ble følgende styre valgt i Asker idrettråd fra og med 1. januar 2020: Styreleder: Karina Messel Nestleder: Gorm Haugen Styremedlemmer:  Sandra Ekornrud, Magne Stubberud, John Fjellstad, Kirsti Kierulf, Trym Haugerud, Stig Atle Jørgensen, Ine Hansen Varamedlemmer:   Tina Fjærli, […]

Riktig god jul og godt nyttår!

Et år med aktivitet og gode opplevelser nærmer seg slutten og et år ligger foran oss med blanke ark. Takk for alle timene du nedlegger for idretten. Takk for partnerskap og samarbeid.Takk for ditt engasjement. En riktig god juletid og et godt nyttår ønskes idrettslag, folkevalgte, kommuneansatte, idrettskretser, frivillige organisasjoner […]

Husk tilskudd til identitetsbyggende arrangement

Idrettslagene kan søke på tilskudd til identitetsbyggende arrangementer og prosjekter med frist 1. januar 2020. Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom å støtte arrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de forhenværende kommunegrensene i nye Asker. Fra utlysningen: Det kan søkes om støtte til produksjoner […]

Kulturåret 2020 – idretten er med!

Kulturåret 2020 nærmer seg med stormskritt og alle deler av bygda skal gjennom året markere felles identitet gjennom en rekke arrangementer. Kulturåret 2020 Hver måned i Kulturåret har et eget tema tilpasset årstidene, høytider og etablerte arrangementer, og viser mangfoldet innen kultur, idrett og friluft i Asker. Oversikt over arrangementene […]

Ny Lovnorm for Asker idrettsråd

For å sikre at alle idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettsråd. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettsråd må ha i sin lov.   Idrettsrådets styre har oppdatert lov for Asker idrettsråd som er […]

Nominerte kandidater til Idrettens Hederskveld 2019

Nominerte til priser til Idrettens Hederskveld 2019 er klare og idrettsrådet takker klubbene for svært mange gode innspill.  Det er en tøff jobb å velge nominerte til de enkelte prisene, og listen henger høyt innen alle kategorier. Vi setter stor pris på bredden i innspill som klubbene har spilt inn. […]

Tildeling LAM midler 2019

Lokale AktivitetsMidler er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Total tildeling til idretten er i år 372 357 775 kroner og Asker idrettsråd har fordelt 5 001 9177 kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen.  Fordelingen er […]

AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2020-23

Styret i Asker idrettsråd har sendt innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-23. Innspillet er forankret i nye Asker idrettsråd. Saken vil politisk behandles i formannskapet i november for deretter å legges ut til offentlig høring frem til kommunestyrets behandling tidlig i desember. Idrettsrådet vil arbeide for å synliggjøre vårt […]

Eldre saker