Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet er å sjekke om eierne følger det nye regelverket som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet. Tilsynsaksjonen er rettet mot ansvarlige for kunstgressbaner med gummigranulat. Aksjonen skal pågå i seks uker […]

Årsmøtedokumenter 2022

Vennligst se vedlegg for dokumenter knyttet til årsmøtet for Asker idrettsråd 2022. Vel møtt på Føyka mandag 25. april klokken 19:00. Kontakt styreleder Gorm Haugen ved spørsmål eller kommentarer på gorm.haugen@hotmail.no / 908 59 352. /Asker idrettsråd

Spillemiddekurs 5. og 9. mai

Viken idrettskrets og Viken fylkeskommune inviterer til kurs om spillemidler til ans´legg for idrett og fysisk aktivitet. Kursene gjennomføres digitalt – torsdag 5. mai kl. 18-21– mandag 9. mai kl. 18-21 Kurset passer for alle idrettslag, friluftsorganisasjoner, velforeninger og kommuner som har behov for nye idrettsanlegg, friluftslivsanlegg eller nærmiljøanlegg. Ordningen […]

Invitasjon til digitalt møte om kommunplanens arealdel 25/4 kl. 16-18.

Asker kommunen inviterer frivilligheten til et informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel mandag 25. april kl. 16-18. Idrettsrådets opprinnelige plan om AIR Forum faller derfor ut. Møtested: Digitalt på Zoom  https://askerkommune.zoom.us/j/84009510467 Bakgrunn:Formannskapet behandlet 8. februar forslag til ny kommuneplans arealdel 2022 – 2034. I møte ble det vedtatt å legge arealdelen ut på […]

Søknad for tiltak innen Aktive Lokalsamfunn 2022 – frist utsatt til 19. april

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  Vi er umåtelig stolt over alt idrettslagene har oppnådd i den korte tiden vi har arbeidet systematisk med Aktive Lokalsamfunn i Asker. Dette gjelder både samarbeid med skoler, åpne haller og […]

ÅRSMØTE 2022 FOR ASKER IDRETTSRÅD – NB! Ny dato

Asker idrettsråd kaller inn til årsmøte mandag 25. april klokken 19:00 i klubbhuset til Asker skiklubb på Føyka i Asker sentrum, Kirkeveien 221.  Opprinnelig planlagt AIR Forum i forkant av årsmøtet faller ut idet kommunen har invitert til digitalt møte med informasjon om kommuneplanens arealdel kl. 16-18. Vi oppfordrer alle […]

Strømstøtteordningen – søknadsskjema

Søknadsskjemaet for å søke strømstøtte er nå publisert – søknadsfrist kl. 13:00 (!) 15. mars!  Stortinget har bevilget 250 millioner til en strømstøtteordning for å hjelpe frivillige organisasjoner med de svært høye strømutgiftene denne vinteren. Les mer om ordningen på regjeringen.no. Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som […]

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2022

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget. Søknad sendes elektronisk via denne lenken innen 31. mars. Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett eller flere […]

Dialogmøte mellom frivilligheten og kommunen 3/2

Informasjon fra kommunen: Asker kommune ved medborgerskapsdirektør Kristin M. Felde og kommuneoverlege Meera Grepp inviterte igjen til dialogmøte med aktører på kultur- og frivillighetsfeltet om smittesituasjonen i Asker og eventuelle spørsmål etter de nasjonale lettelsene 1. februar 2022.  Kommuneoverlege Meera Grepp orienterte om smitteøkningen i samfunnet, og at det forventes […]

Full gjenåpning av idretten!

Pressemelding fra NIF • 1. feb 2022  Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Regjeringen følger oppfordringen fra Norges idrettsforbund om en full gjenåpning av idretten. De nye retningslinjene trer i kraft fra klokken 23.00, tirsdag 1. […]

Eldre saker