Invitasjon til dialogmøte med kommunen 1. juni kl. 18

Frivilligheten, representert ved Asker Frivillighetsutvalg, Asker idrettsråd, Asker Kulturråd og Asker kirkelige fellesråd, i samarbeid med Asker kommune inviterer til digitalt dialogmøte tirsdag 1. juni kl. 18:00-20:00. Dialogmøte vil adressere følgende:– Følger av koronasituasjonen– Tiltak og planer for gjenåpning– Nasjonale kompensasjonsordninger– Behov for lokale kompensasjonstiltak– Innretning på lokale kompensasjonstiltak Ordfører […]

Webinar om koronatrygt arrangement.

Velkommen til webinar! Er det mulig å lage et koronatrygt arrangement? Logg på tirsdag 11. mai og lær mer! I dette kurset vil Stian Strømseth, rådgiver i S Plan AS og kursholder for Norske konsertarrangører, gi oss en innføring i hvordan vi kan planlegge og gjennomføre trygge arrangementer under gjeldende […]

Sammen om Barna – samling for idretten og skolene

Velkommen til Aktive Lokalsamfunns- samlingen «Sammen om Barna» – torsdag 16. september kl. 09:30 – 14:30, en samling for skolene og idrettslagene i Asker. Asker idrettsråd, Viken idrettskrets og oppvekstsektoren ved oppvekstdirektør og skolesjef arrangerer felles samling for idretts- og skoleledelsen i Asker torsdag 16. september. Vi har samarbeidet om aktive og trygge […]

Idrettens innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33

Det er en sann glede å samarbeide på tvers i idretten i Asker. Takk for alle innspill! Idrettslagene har det siste året bidratt med innspill i prosesser som har ledet frem til endelig oversendelse av idrettens innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33. Asker idrettsråd takker hver og […]

Idrettssommeren 2021

Asker idrettsråd avholdt informasjonsmøte om idrettssommeren 2021 mandag 3. mai. Se vedlegg for presentasjon fra møtet som hadde følgende innhold:– Hvordan står det egentlig til?– Synliggjøring av bekymringer rundt økonomi, rekruttering og frivillighet– Aktive Lokalsamfunn og Aktiv YNG– Åpne idrettshaller for organisert trening– Søknadmulighet for sommeraktiviteter– Åpne idrettshaller dagtid – […]

Idrettssommeren 2021 – informasjonsmøte om tilskuddsmulighet

Regjeringen har tildelt Asker kommune kr. 11,7 millioner som skal gå tilskudd til aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien i år. En del av denne summen er øremerket aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger og andre som oppfyller kriteriene.  Asker idrettsråd er bedt om å koordinere flere aktiviteter […]

Idrettslagene blør og krisepakkene er ikke tilpasset

Asker idrettsråd sendte torsdag 15. april følgende notat til politisk og administrativ ledelse: Til ordfører og kommunedirektør, Asker idrettsråd er bekymret for idrettsbevegelsen, barn og unge og frivilligheten i den ekstraordinære tiden vi har stått i de siste 13 månedene. Vi ber kommunen om hjelp og snarlig dialog for en nødvendig […]

Nytt styre i Asker idrettsråd

På årsmøtet til Asker idrettsråd 13. april ble det valgt nytt styre. Vi gratulerer Gorm Haugen (Bødalen IF) som ny styreleder og Ahn Kolsrud (Frisk Asker) som ny nestleder. Andre nye styremedlemmer er Runar Framnes (Asker skiklubb) og Tommy Fernandes (Asker Basketball Club). Vi takker avtroppende styreleder Karina Messel for […]

Slik er regjeringens åpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem en gjenåpningsplan for Norge. Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.  Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge […]

Vel møtt til årsmøte!

Asker idrettsråd ønsker våre medlemmer vel møtt til digitalt årsmøte tirsdag 13. april kl. 19:00. Deltagere med innsendt fullmaktsskjema kan delta via idrettsrådet Facebook arrangement. Årsmøtepapirer vedlagt. I forkant av årsmøtet, kl. 17:30-18:30 samme dag avholdes kort AIR Forum med fokus på harmoniserings-prosesser, anleggutvikling og Aktive Lokalsamfunn. Hjertelig velkommen! Møtet […]

Eldre saker