Årsmøte Asker idrettsråd 2021

Sett av onsdag 24. mars fra kl. 17:30 for AIR Forum og årsmøte i Asker Idrettsråd. Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet og et viktig møte for idrettslagene i kommunen. Før årsmøtet settes kl. 19:00 avholdes et AIR Forum for informasjon og dialog om temaene anlegg, harmonisering av idrettsfeltet i kommunen […]

Kommunale aktivitetsmidler 2021 – frist 31. mars

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler 2021 med søknadsfrist 31. mars 2021. Idrettslag som søker må være tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIFs regler. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Dersom ditt idrettslag mottok midler fra tilskuddet […]

Barn og unges mulighet til å drive idrett

Asker idrettsråd takker i brev til kommunen for meget godt arbeid under denne pandemien. Det er krevende beslutninger som til enhver tid skal tas til beste for lokalsamfunnet.  Askeridretten støtter opp om arbeidet som gjøres både nasjonalt, regionalt og lokalt, og vi er glade for de idrettsaktiviteter som har latt […]

Skjerpede retningslinjer – sosial karantene gjelder også idretten

Først vil vi ønske idrettslagene i Asker et riktig godt nyttår! Dernest må vi starte det nye året med å informere om at regjeringen i dag kom med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen nasjonalt de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste ukene, gjeldende […]

Asker idrettsråd ønsker god jul!

Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE – HØST 2020 Til grunn for tilskuddet ligger:– Kommunale tilskudd fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner– Midler gjennom Viken idrettskrets– Midler fra AiA (Aktiv i Asker) fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet idet Asker kommune deltar i et pilotprosjekt […]

Hold motet oppe – det går bra!

Styreleder og daglig leder har i dag hatt et konstruktivt dialogmøte med Ordfører, Direktør for medborgerskap og virksomhetsleder Idrett og friluftsliv om koronasituasjonen og påvirkningen på idretten i Asker.  Det er en urovekkende og tildels gallopperende smitteøkning i Norge og store deler av idretten står i en krevende situasjon både […]

Vi ønsker ditt innspill!

Temaplan Medborgerskap er lagt ut på høring til innbyggerne i Asker. Temaplanen er en svært viktig premiss for alle andre planer som skal utarbeides i kommunen, og gir føringer for strategiske veivalg i årene som kommer – også for idretten! VI ønsker innspill/ kommentarer fra idrettslagene til Asker idrettsråd, slik […]

Hvordan står det egentlig til?

Asker idrettsråd inviterer idrettslagene og utvalg for medborgerskap og utvalg for oppvekst til en dialog 11. november kl. 18:00 om hvordan det egentlig står til rundt omkring i de 94 idrettslagene i Asker. Temaer;– Hvordan har koronasituasjonen påvirket idrettslagene?– Hvordan ser idrettslagene på situasjonen for frivilligheten fremover?– Hvilke tanker har […]

Oppdaterte retningslinjer for idrettsaktiviteter i Asker kommune, sept. 2020.

Asker Kommune har oppdatert retningslinjer ved bruk av kommunale lokaler per september 2020: RETNINGSLINJER VED IDRETTSAKTIVITET I ASKER KOMMUNE NASJONALE RETNINGSLINJER SKAL FØLGES: Folkehelseinstituttets råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter. Helsedirektoratets smittevernveiledere for idrett. Folkehelseinstituttets råd og veiledning om arrangementer, samlinger og aktiviteter for kultur og idrett. Det […]

Eldre saker