Idrettssommeren 2021

Asker idrettsråd avholdt informasjonsmøte om idrettssommeren 2021 mandag 3. mai. Se vedlegg for presentasjon fra møtet som hadde følgende innhold:– Hvordan står det egentlig til?– Synliggjøring av bekymringer rundt økonomi, rekruttering og frivillighet– Aktive Lokalsamfunn og Aktiv YNG– Åpne idrettshaller for organisert trening– Søknadmulighet for sommeraktiviteter– Åpne idrettshaller dagtid – […]

Idrettssommeren 2021 – informasjonsmøte om tilskuddsmulighet

Regjeringen har tildelt Asker kommune kr. 11,7 millioner som skal gå tilskudd til aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien i år. En del av denne summen er øremerket aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger og andre som oppfyller kriteriene.  Asker idrettsråd er bedt om å koordinere flere aktiviteter […]

Idrettslagene blør og krisepakkene er ikke tilpasset

Asker idrettsråd sendte torsdag 15. april følgende notat til politisk og administrativ ledelse: Til ordfører og kommunedirektør, Asker idrettsråd er bekymret for idrettsbevegelsen, barn og unge og frivilligheten i den ekstraordinære tiden vi har stått i de siste 13 månedene. Vi ber kommunen om hjelp og snarlig dialog for en nødvendig […]

Nytt styre i Asker idrettsråd

På årsmøtet til Asker idrettsråd 13. april ble det valgt nytt styre. Vi gratulerer Gorm Haugen (Bødalen IF) som ny styreleder og Ahn Kolsrud (Frisk Asker) som ny nestleder. Andre nye styremedlemmer er Runar Framnes (Asker skiklubb) og Tommy Fernandes (Asker Basketball Club). Vi takker avtroppende styreleder Karina Messel for […]

Slik er regjeringens åpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem en gjenåpningsplan for Norge. Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.  Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge […]

Vel møtt til årsmøte!

Asker idrettsråd ønsker våre medlemmer vel møtt til digitalt årsmøte tirsdag 13. april kl. 19:00. Deltagere med innsendt fullmaktsskjema kan delta via idrettsrådet Facebook arrangement. Årsmøtepapirer vedlagt. I forkant av årsmøtet, kl. 17:30-18:30 samme dag avholdes kort AIR Forum med fokus på harmoniserings-prosesser, anleggutvikling og Aktive Lokalsamfunn. Hjertelig velkommen! Møtet […]

God påske!

Påsken står for døren og vi ønsker alle idrettslagene og våre samarbeidspartnere en aktiv og god påske! Samtidig benyttes anledningen til å minne om viktige datoer. I dag er siste frist for en del tilskudd til alle idrettslagene.  Vi minner spesielt om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler, som ALLE idrettslagene har mulighet […]

Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn» 2021

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  Tiltakene under Aktive Lokalsamfunn skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.   Asker idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid […]

Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert 22. mars 2021. 

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg gamle Asker 2021

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg i gamle Asker følger retningslinjer som før kommunesammenslåing. Se Asker kommunes nettsider for kriter og retningslinjer for 2021. Søknad sendes Asker kommune elektronisk, innen 31. mars 2021.

Eldre saker