Velkommen til paraidrettsdagen

Asker-idretten synliggjør etablerte paraidrettstilbud og muligheter for nye tilbud i kommunen. Paraidrettsdagen er en dag hvor utøvere, innbyggere og idrettslag knytter nettverk og ser mulighetene for å skape Idrettsglede for alle. Dato: Lørdag 23. oktober kl. 12.00-15.00 Sted: Sætrehallen, Stikkvannsveien 2 i Sætre Velkommen til en aktiv dag hvor du kan teste og […]

Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE Til grunn for tilskuddet ligger:– Kommunale tilskudd fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner– Midler gjennom Viken idrettskrets Bakgrunn Økonomi kan være en barriere for å delta i barne- og ungdomsidretten. Idrettslagene ønsker at alle barn som vil delta […]

Hvordan mener du kommunens tilskuddsordninger skal være – nytt dialogmøte

Kommunen inviterer til nytt dialogmøte om endring av prinsipper og føringer for tilskuddsordninger for lag og foreninger. Møtet avholdes digitalt 21. september kl. 17:00 – 18:30 Lenke til møtet: https://askerkommune.zoom.us/j/83546739521 Se også oversikt over eksisterende tilskuddsordninger og videopresentasjon av tilskuddsordningene til lag og foreninger i tidligere Hurum, Røyken og Asker: https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og–innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/. Det […]

Informasjonsmøte om A!A/Fritidskortet og implementering i Asker

Vel møtt til digitalt informasjons- og dialogmøte om videre samarbeid om aktivitetsappen A!A, herunder også integrasjon mot Norges idrettsforbund og hvaskjeriasker.noTIRSDAG 7. SEPTEMBER KL. 17:00 – 18:00Følg lenken for pålogging. Asker kommune er en av flere pilotkommuner som tester ut et nasjonalt fritidskort. Asker har allerede aktivitetsappen AiA som gir rabatt […]

Kjenner du eller er du en av våre nye Superhelter?

Aktiv YNG er et lederprogram for ungdom mellom 16 og 23 år i regi av Asker idrettsråd – og vi rekrutterer nå! Vi tar deg med på en reise hvor du får mulighet til å lære om ungt lederskap, organisering av ulike aktiviteter, lokaldemokrati, konflikthåndtering og gatemegling, frivillig arbeid i […]

Hvordan mener du kommunens tilskuddsordninger skal være?

Kommunen inviterer til dialogmøte med frivilligheten tirsdag 24. august klokken 16:30-18:00 på NaKuHel i Semsveien 168 i Asker. Husk påmelding og at det er begrenset antall plasser.

Tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Asker idrettsråd er opptatt av at det stimuleres til å bygge og videreutvikle anlegg og har fått gjennomslag for kommunalt tilskudd til mindre idrettsanlegg. Alle klubber i Asker er søknadsberettiget og årets søknader er behandlet. Kr. 1 350 000 utbetales idrettslagene etter fordeling som vist i tabell under. Resterende kr. […]

Utvidet frist koronaordning for idrettslag

Det er kommet varsel fra Lotteri og stiftelsestilsynet til kommunen om utvidet frist i ordningen for tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober Søknadsfristen er forlenget til 15. november Koronaordning […]

Protokoll årsmøte Asker idrettsråd 2021

Asker idrettsråds innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33

Eldre saker