Driftstilskudd 2020

Søknad om driftstilskudd til idrettslag for 2020 er ulik for idrettslagene tilhørende tidligere Hurum, Røyken og Asker. Søknadsprosessen er tilsvarende tidligere år, hvilket betyr at idrettslagenes i gamle Asker søkte 1. oktober 2019, idrettslagene i Hurum har (utsatt) frist 1. april og idrettslagene i Røyken har (utsatt) frist 1. mai.

Søknad om driftstilskudd gjøres delvis til Asker kommune og delvis til Asker idrettsråd. Informasjon om tilskuddene finnes på kommunens og Asker idrettsråds hjemmeside:

søknad fra idrettslag i gamle Hurum kommune
Asker idettsråd har, i samråd med kommunen, utsatt søknadsfrist til 1. april og alle idrettslag er varslet.


søknad fra idrettslag i gamle Røyken kommune
Asker idrettsråd har, i samråd med kommunen, utsatt søknadsfrist for kommunal driftsstøtte til 1. mai. Søknad, som tidligere er søkt til Røyken idrettsråd søkes for 2020 gjennom Asker idrettsråd.

Se vedlegg for retningslinjer og søk på tilskuddet gjennom elektronisk søknadsskjema.søknad fra idrettslag i gamle Asker kommune
Tilskuddet er utdelt for 2020 (basert på søknader fra oktober 2019).