Dialogmøte med alle utendørsidretter, hos Bødalen IF