Dialogmøte mellom frivilligheten og kommunen – husk påmelding