Digitalt informasjonsmøte om harmonisering av tilskuddsordninger til lag og foreninger