Drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken