Frist Asker kommunes tilskudd til tidligfaseprosjektering