Frist for søknad til klubben.no – aktivitetsstipendet