Frist for søknad til Olav Thon Stiftelsen – allmennyttige formål