Frist for søknad til prosjektstøtte fra Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus