Frist innsending av skisseprosjekt til NIF – utviklingsprosjekt stiftelsen Damm