Frist kommunalt koronatilskudd: Kompensasjons- og stimuleringsordning for kultur, idrett og frivillighet