Frist samordna søknad og registrering NIF (Idrettsregistreringen)