Frist tilskudd forprosjektering av idrkttslagseide anlegg – Viken IK