Frist tilskudd til drift av idrettslagseide anlegg