Møte i Arbeidsutvalget for sammenslåing av IRene Hurum, Røyken og Asker