Rapportering Mestere 2020 – ref. epost fra idrett og friluft 2/2