Støtte til aktiviteter i idrettslagene fra Akershus idrettskrets