Utsatt frist til 10. april – tilskudd til privatei