Asker Idrettsråd

Asker Idrettsråd

Informasjon om Asker Idrettsråds sammensetning, funksjon, rolle med mer legges ut nder fanen «Om Asker idrettsråd».

Her legges ut generell informasjon relatert til Asker Idrettsråd.

Relaterte saker:

Godt nytt for idretten!

Regjeringen sendte for et par dager siden ut pressemelding knyttet til gjenåpning av barne- og ungdomsidretten fra 1. august, se pressemelding på Norges idrettsforbunds nettsider. Dette er godt nytt for idretten! I pressemeldingen sies det: I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 […]

Les mer...

Idrettsglede for alle – tilbud til aldersgruppen 60+

Idrettslagene i Asker har tilbud til alle aldersgrupper. En aldersgruppe med økende deltagelse er «yngre eldre» og «litt eldre eldre». Noen av tilbudene til idrettslagene synliggjøres i Asker kommunes avdeling Aktv Fritid sin timeplan. Vi vet at ikke alle tilbudene i idrettslagene for målgruppen er publisert i denne kalenderen. Asker […]

Les mer...

Høstens timeplan for Aktiv på Dagtid

Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud på dagtid for voksne bosatt i Asker, og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Timene er av god kvalitet og nivået passer for de aller fleste. TIlbudet i Asker er et samarbeid mellom Asker kommune, Nav Asker, lokale idrettslag og Asker idrettsråd. Les mer […]

Les mer...

Idrettsglede for alle – Velkommen til Asker idrettsråd, Heidi!

Asker idrettsråd er opptatt av at alle barn og unge som ønsker, skal få muligheten til å delta i idretten uavhengig økonomi, bakgrunn, kjønn og annet. Idretten er en av de viktigste sosiale arenaene i samfunnet og gir gode muligheter for mestring, nye vennskap og idrettsglede! Dette fortjener alle barn […]

Les mer...

Fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller 2019/2020

Tirsdag 7. mai gjennomføres det årlige fordelingsmøtet for treningstid i idrettshaller i Asker for sesongen 2019-20.  Asker kommune og Asker idrettsråd sender et forslag til fordeling av treningstid i løpet av neste uke.  Fordelingsmøtet avholdes tirsdag 7. mai kl. 17.00 i Jørgensløkka 60 hos Natur og idrett  i møterommene i underetasjen med inngang på baksiden/nedsiden av bygget. Til idrettslag […]

Les mer...

Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider onsdag 4. april kl. 17:00 på Jørgensløkka 60. For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen. Vel møtt! Tid                             : Onsdag 4. […]

Les mer...

Motorsporten i nye Asker samles!

Asker Trial Klubb og Hurum Motorsport Klubb besluttet i et felles ekstraordinært årsmøte 6. mars å slå seg sammen til en klubb. Bakgrunnen for dette er den kommende kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020. For å synliggjøre at det er en klubb som har aktivitet i flere motorsportgrener, endres navnet til […]

Les mer...

Bøssebærere til Krafttak mot Kreft onsdag 7/3

Til idrettslagene, Asker idrettsråd har mottatt henvendelse fra Kraftak mot Kreft/Asker Frivilligsentral, som har behov for bøssebærere til årets aksjonsdag onsdag 7. mars. Se henvendelsen under og meld tilbake dersom klubben/enkeltpersoner ønsker bidra. Til idrettslagene, Asker idrettsråd har mottatt henvendelse fra Kraftak mot Kreft, som har behov for bøssebærere til […]

Les mer...

BUA Heggedal åpner 3. mars

Den første BUA utlånsordningen i Asker er snart klar for å låne ut gratis utstyr! BUA Heggedal åpner lørdag 3. mars klokken 11:00 på Heggedal Skole. Asker Idrettsråd er stolt igangsetter og samarbeidspartner for driverne av de ulike BUAene som vi vil etablere i Asker. Den første BUA utlånsordningen i […]

Les mer...

Idretts SFO i Asker – mulighet for å synliggjøre idrettslagene

Idretts- og Frilufts SFO tilbys to ganger i uken for 3. og 4. trinn på alle skoler. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv. I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna. […]

Les mer...

Redusert kapasitet hos idrettsrådet

Asker idrettsråd har redusert kapasitet i en periode idet daglig leder er delvis sykmeldt. Styreleder Kåre Møllerhagen og øvrige styremedlemmer bidrar i møtevirksomhet og kommunikasjon så godt som mulig (se epost og telefonnummer under). Vi beklager de ulemper dette kan medføre for idrettslagene og våre samarbeidspartnere. Kontaktpunkter styret:   Navn […]

Les mer...

Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring

Idrettspolitisk dokument ble lagt frem for årsmøtet til Asker idrettsråd 2017 med vedtak om å sende dokumentet på høring til idrettslagene. Styret ber idrettslagene diskutere dokumentet i eget styremøte og gi tilbakemelding på innholdet innen 15. september 2017 til post@askeridrettsrad.no. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd behandles deretter på høstkonferansen til AIR 22.-23. […]

Les mer...

Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai kl. 18

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterer alle idrettslagene til allmøte onsdag 10. mai klokken 18 – 21 i ROS Arena i Spikkestad. Hensikten med samlingen er å informere om idrettsrådenes arbeid med kommunesammenslåingen og få innspill fra idrettslagene i videre arbeid med kortsiktige og langsiktige planer for idretten i […]

Les mer...

Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker har signert intensjonsavtale om sammenslåing.  Det nye idrettsrådet planlegges formelt etablert i mars 2018. Dette for å sikre felles utgangspunkt med de politiske partiers programarbeid og kommunevalg 2019, og den nye kommunens handlingsprogram 2020-2024.  Til: Asker og Bærum Budstikke Røyken og Hurums Avis Askerposten […]

Les mer...

God Jul & Godt Nyttår

Til gode idrettsvenner Asker idrettsråd vil takke hver enkelt av dere for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom året som har gått. Spesielt vil vi takke klubbene for nok et år med fantastisk innsats for å skape gode aktiviteter for barn og unge i kommunen. Idrettsrådet har vært opptatt av å […]

Les mer...

Fun Friday med åpen hall i tre haller

Det er en stor glede å kunne meddele at  Fun Friday arrangeres i TRE idrettshaller i bygda vår fra og med førstkommende fredag 16/9. Fun Friday er et åpen hall tilbud med gratis inngang til ungdom mellom 11-16 år og et samarbeid mellom idrettslagene, idrettsrådet og kommunen.  Velkommen til Askerhallen, […]

Les mer...

Idrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum forskutterte resultatet av kommunestyre-behandlingene om å slå sammen de tre kommunene, og hadde sitt første felles møte med alle idrettsrådsstyrene i Asker på lørdag. Idrettsrådene ønsker å samordne seg tidlig, slik at de aktivt kan påvirke den langsiktige integrasjonsprosessen som nå starter, og sannsynligvis […]

Les mer...

Underlag fra AIR til kommunedelplan for idrett

Asker idrettsråd har det siste halvåret arbeidet tett sammen med prosjektgruppen for utarbeidelse av revidert kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen).  Planen skal politisk behandles i løpet av andre kvartal og hele saken skal på høring blant annet til idretten i løpet av mars/april.   Se […]

Les mer...

Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17. Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg. Fra avdeling Natur og Idrett: Til aktuelle søkere Her kommer søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i Asker kommunes anlegg sesongen 2016/2017. Vedleggene (brev, søknadsskjemaer, […]

Les mer...

Innkalling til årsmøte AIR 2016

Asker idrettsråd avholder årsmøte i Leikvollhallen tirsdag 15. mars klokken 18:00. Vi ønsker representanter for alle idrettslagene hjertelig velkommen. Til alle klubber/idrettslag og Akershus bedriftsidrettskrets. Vennligst se vedlegg for innkalling til årsmøte for Asker idrettsråd tirsdag 15. mars klokken 18:00 i miljørommet i Leikvollhallen på Risenga. Oppmøte, registrering og en […]

Les mer...

Ny logo for Asker idrettsråd

Asker idrettsråd ønsker å synliggjøre sin organisatoriske tilhøriget til Norges idrettsforbund og har fått ny logo. Logoen er utviklet av Norges Idrettsforbund og var en gave fra daglig leder til organisasjonen i forbindelse med Asker idrettsråds 40 års jubileum 27. november 2015.

Les mer...

Nytt styre til Asker idrettsråd

På Asker Idrettsråds årsmøte 15. mars 2016 skal det velges nye representanter i styret. Årets valgkomite er godt i gang med sitt arbeide. Til dette arbeide trenger valgkomitéen deres bistand! Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd (AIR). Til: ALLE […]

Les mer...

Åpen idrettsdag i Askerhallen 28/11

I forbindelse med 40års jubileumet til Asker idrettsråd arrangeres det idrettsdag i Askerhallen lørdag 28/11 kl. 11-13.  Både ishallen og tørrhallen er åpen og det er mulighet for å prøve mange ulike idretter og aktiviteter. Ta gjerne med skøyter, langrennsko og/eller innesko for å prøve flest mulig av idrettslagenes poster. […]

Les mer...

FUN FRIDAY

Idrettslagene markerer sin vilje til å skape nye møteplasser for ungdommen og setter igang med FUN FRIDAYs!  Hver fredag kl 20:30 – 22:30 vil Askerhallen på Risenga være åpen for spennende aktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år.  Asker Snowboard og freestyle klubb er med hver gang og har […]

Les mer...

Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov

Asker kommune og Asker idrettslag samarbeider om kartlegging av status og behov i Askeridretten. I denne forbindelse er det utarbeidet en omfattende spørreundersøkelse som er sendt idrettslagene. Frist for å svare på undersøkelsen er 1. september og det bes om ett svar per idrettslag. Svarene vil danne grunnlag for ny […]

Les mer...

AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett

AIR har levert innspill til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020.  Les her om idrettsrådets anbefalinger og kommentarer. Videre prosess mot idrettslagene initieres i nær fremtid knyttet til datafangst/spørresundersøkelser.

Les mer...

Ellinor Allergoth utnevnt som æresmedlem i NIF

Asker idrettsråd registrerer med stolthet at vår tidligere leder (1999 – 2003) og nåværende revisor, Ellinor Allergoth, er utnevnt som æresmedlem i Norges Idrettsforbund. Utnevnelsen fant sted på Idrettstinget 2015. Vi gratulerer med den ærerike utnevnelsen og ser frem til fortsatt tett samarbeid. Ellinor har vært leder i idretten på […]

Les mer...

Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen

Asker idrettsråd og kommunen etablerte en samarbeidsavtale i februar 2010. Avtalen er et godt rammeverk for samhanlding og dialog mellom idrettsrådet og kommunen. I kommunestyret av 19.05.2015 ble det vedtatt ny samarbeidsavtale, datert februar 2015. Revidert samarbeidsavtale er kommet i stand etter gode prossesser mellom idrettsrådet, kommunen og politikerne.

Les mer...

Styret i Asker idrettsråd 2015

Styret i Asker idrettsråd 2015: Styreleder Sigurd Øvergaard Nestleder Anne-Lise Katle Styremedlem Per Bjørseth Styremedlem Berit Marstein Styremedlem Asgeir Mamen Styremedlem Gunnar Sagen Styremedlem Kåre Møllerhagen 1. vara Petter Johansen 2. vara Anita Munkvold Valgkomité: Pieter Paul Furnée, Steinar Bustad, Siri Barfod, Stig Wettre-Johnsen Kontaktpunkter:  Funksjon  Navn  Epost  Mobil   […]

Les mer...

AIRs innspill til dialogmøte med TKF

AIR har vært i dialogmøte med politikerne i Komité for teknikk, kultur og fritid (TKF). Dialogmøtets hensikt er å samtale rundt hvordan samarbeidet fungerer, samt gi komitéen innspill til idrettsrådets formening om viktige temaer for arbeidet med Handingsprogram 2016-2019. Se vedlegg for idrettsrådets innlegg i møtet. 

Les mer...

Idrettsbefaring til Trondheim

Politikere og administrasjon fra kommunen, samt styrerepresentanter fra Asker idrettsråd var torsdag 5. mars på besøk til idrettsavdelingen og idrettsrådet i Trondheim kommune.  Besøket og befaringen ble gjennomført etter initiativ fra AIR med mål om å bidra til videreutvikling av det allerede gode arbeidet som gjøres relatert til idrett i […]

Les mer...

Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller

Asker kommune arbeider med sak gjeldende kvalitetsstandard i idrettshaller. I politisk møte av torsdag 26/2 vedtok komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) å sende sak om kvalitetsstandard i idrettshaller ut på høring til AIR og idrettslagene. Høringsfrist er 10. april. Asker idrettsråd utnevner en arbeidsgruppe som legger frem et […]

Les mer...

Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga

Kommunen har utarbeidet rapporten «Ny ishall på Risenga/Disposisjonsplan Risenga», med høringsfrist 27. mars. Den politiske saken om valg av løsning skal fremmes ila første halvår 2015. Asker idrettsråd har invitert referansegruppen til felles møte onsdag 11. mars og vil koordinere innspill fra idrettslagene.

Les mer...

Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16

Kommunen har sendt ut nødvendig informasjon for å søke treningstid og tid til arrangementer i haller og gymnastikksaler skoleåret 2015/16. Søknadsfristen er mandag 23. mars 2015. Utlysningsbrev, søknadsskjema og annen relevant informasjon ligger på kommunens hjemmeside.

Les mer...

Kurs: Jus for idrettslag med Gunnar Martin Kjenner

AIR inviterer klubber og idrettslag til gratis kurs med en av Norges fremste kjennere av jus for idrettslag! Onsdag 15. april 2015 kl. 18:30 – 21:00 Formannskapssalen på Venskapen Gratis for alle klubber/idrettslag i Asker, ellers kr 550,- Påmelding innen 8. april til post@askeridrettsrad.no KURS «JUS FOR IDRETTSLAG»MED GUNNAR MARTIN […]

Les mer...

Neste AIR Forum er 25. mars!

AIR Forum for februar utgår og neste AIR Forum settes på kalenderen onsdag 25. mars. Dette på grunn av to politiske saker med høringsfrist i begynnelsen av april, som AIR ønsker å jobbe med i forkant av felles diskusjoner i AIR Forum. De politiske sakene er: Kvalitetsstandard i idrettshaller Askermodellen […]

Les mer...

Funkisfest søndag 1. mars

Funkisstiftelsen inviterer til Funkisfest søndag 1. mars. Funkisfest er en dag for deg med fysisk funksjonsevne og som har lyst til å prøve noe nytt på snø. Eller har du kanskje vært med i noen år allerede?  I Funkisparken kan du teste sitski, piggkjelke, skilator og/eller snowboard. Her er erfarne […]

Les mer...

Dugnad på friområdene 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene. Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger.  Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, […]

Les mer...

«Bli med» – idrettslagsbrosjyre på 9 språk

Norges idrettsforbund sin visjon er Idrettsglede for alle. For å sikre at flest mulig gis anledning til å delta er det utarbeidet en brosjyre på ni ulike språk som blant annet handler om: hvordan et idrettslag drives hvorfor det er viktig å drive med fysisk aktivitet om dugnadssarbeid  hvordan bli […]

Les mer...

Oppfordring fra valgkomitéen for Asker Idrettsråd

På Asker Idrettsråds årsmøte torsdag 19. mars 2015 skal det velges nye representanter i styret. Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd. Kontakt valgkomitéen med forslag til kandidat fra din klubb/idrettslag! Idrettsrådet har en viktig rolle i Askers idrettspolitikk, da […]

Les mer...

Kurs i anskaffelser for tilbydere – dokumentasjon fra AIR Forum 28/1

Se vedlegg for underlag som ble gjennomgått i kurs i anskaffelser for tilbydere på AIR Forum onsdag 28/1. Spørsmål gjeldende innhold kan rettes til Paal Nustad, innkjøpsrådgiver i Asker kommune. Paal treffes på paal.nustad@asker.kommune.no og 6690 9175 / 9094 1118. Vær oppmerksom på at kommunen kun kan svare på spørsmål […]

Les mer...

God jul ønskes alle idrettsvenner!

Asker idrettsråd ønsker alle idrettsvenner en god og aktiv juletid!  Vi vil takke frivillige idrettsledere, trenere og andre idrettsvenner for den fantastiske innsatsen som gjøres i alle idrettslag i Asker hver eneste dag gjennom hele året. Vi vil også takke for den ekstra innsatsen som legges ned i å engasjere […]

Les mer...

Idrettsaktivitet på dagtid for alle over 60 år

Idrettslagene i Asker tar ansvar og er med på å skape aktivitetstilbud for alle over 60 år. Timeplanen for første halvår er klar og man kan velge mellom svømming, yoga, styrke/balanse/smidighet og tennis. Vi ønsker at enda fler idrettslag skal melde sin interesse slik at aktivitetstilbudene på dagtid kan utvides […]

Les mer...

AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018

Se vedlegg for idrettsrådets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018.

Les mer...

Bli med på innsamling av utstyr til ressursenter i Kenya!

Asker kommune og Asker idrettsråd har i høst et samarbeid med organisasjonen Juatoto, som samler inn utstyr til barn og unge i Rwanda og Kenya, slik at disse kan møtes på tvers av landegrenser for å utøve ulike sports- og kulturaktiviteter. Innsamlingen pågår i perioden 1. – 20. oktober og AIR oppfordrer […]

Les mer...

Asker Idrettsråd på Facebook!

Asker idrettsråd er aktive på Facebook. Lik oss og få med deg dagsaktuelle tema, nyheter og gi dine innspill til idrettsrådet!

Les mer...

10. mai – Verdens aktivitetsdag

Asker idrettsråd oppfordrer alle til å sette aktivitet i høysetet lørdag 10. mai. Du trenger ikke nødvendigvis løpe eller spille fotball på verdens aktivitetsdag, men bruk 30 minutter av dagen til aktivitet på din måte. Budskapet er at det er mange måter å være aktiv på. Kom igjen! Se andres […]

Les mer...

Dataproblemer i AIR

AIR har i løpet av sommeren hatt tekniske utfordringer med datamaskin»parken». Dette har ført til at en del informasjon, spesielt knyttet til Outlook, er borte og ikke mulig å innhente i bakupsystemer.  Ta kontakt om du synes det har tatt uforholdsmessig lang tid å få svar på din forespørsel.  Kontaktinformasjon: […]

Les mer...