Asker kommune

Asker kommune

Informasjon fra Asker kommune.

Relaterte saker:

Asker kommune åpner idrettsanlegg

Helsemyndighetene har tidligere denne uken kommet med nye retningslinjer for idrettsaktivitet. Asker kommune velger derfor å åpne sine utendørsanlegg for trening, men under forutsetning om at smittevernhensyn ivaretas. All idrettsaktivitet må gjøres på en sikker måte, og helsemyndighetenes råd må følges. Daglig leder i Asker idrettsråd, Gry Garlie, er glad […]

Les mer...

Velkommen til Frivillighetskonferansen 2019

Den 9. november klokken 11:00–13:30 arrangeres Frivillighetskonferansen 2019 i Multisalen, Asker kulturhus.  Frivillighetskonferansen blir arrangert av Frivillighetsutvalget og har som mål å anerkjenne og inspirere frivillige. Daglig leder i Asker idrettsråd er medlem av Frivillighetsutvalget sammen med andre ildsjeler for frivilligheten i Asker.   Lene Conradi ønsker velkommen, Venke Knutson forteller om […]

Les mer...

Fremtidens Risenga bygges nå – la oss bidra til et trafikksikkert område mens byggingen pågår

Frem mot 2021 er det mye bygningsarbeid inne på Risenga-området. Det skal bygges ny ishall, ny ungdomsskole, ny idrettshall og utvidelse av Bleiker videregående skole. I tillegg er det all infrastruktur som vei, vann, el. mm som må hånderes. Dette betyr MYE anleggsaktivitet og vesentlig mindre fremkommelighet på området med […]

Les mer...

Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangement i haller og gymsaler 2019/2020

Asker kommune orienterer med dette om årets søkeprosess for søknader om treningstid i kommunens idrettsanlegg og gymnastikksaler (skoleåret 2019/20). Det kan også søkes om arrangement i haller og spesialhaller. Søknadsskjemaene er elektroniske og er å finne på Asker kommune sine nettsider. Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangement i haller […]

Les mer...

Søknad om treningstid i kommunale anlegg – frist 15. mars

Asker kommune har sendt brev til idrettslagene om søknadsprosess for søknad om treningstid og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg for sesongen 2018/2019.  Frist for søknad er torsdag 15. mars. Asker kommune har åpnet for søknad om treningstid/arrangment i kommunens idrettsanlegg for sesongen 2018/2019.  Brev fra kommunen: «Til aktuelle søkere Det kan […]

Les mer...

Idretts SFO i Asker – mulighet for å synliggjøre idrettslagene

Idretts- og Frilufts SFO tilbys to ganger i uken for 3. og 4. trinn på alle skoler. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv. I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna. […]

Les mer...

Orientering om nytt system for spillemiddelsøknader

Relevante idrettslag innkalles til orientering/informasjon knyttet til nytt program for spillemiddelsøknader tirsdag 17. oktober klokken 17:00 på Jørgensløkka 60 hos avdeling Natur og Idrett. Kommunen informerer: Det er i år nytt program for spillemiddelsøknader, og dette er tilgjengelig fra 1.oktober.    Vi innkaller idrettslagene (og noen andre søkere) til opplæring/informasjon tirsdag den […]

Les mer...

Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg

Det kan nå søkes om treningstid og arrangement i kommunale anlegg for sesongen 2017/18. Avdeling Natur og Idrett har sendt ut informasjon om søkeprosess. Søknadsprosess er digital og frist er 15. mars. Merk dere også foreslåtte datoer for fordelingesmøter for ulike typer anlegg. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om […]

Les mer...

Dugnad: Parkeringskontroll Sem

Kommunen utlyser mulighet for frivilligheten til å søke på dugnad knyttet til parkeringskontroll på Sem. Detaljer om oppdraget finnes i vedlegget og skriftlig søknad må sendes natur.idrett@asker.kommune.no innen 29. desember. Behov for bemanning av trafikkontroll ved parkeringsplasser på Sem I området ved Sem er det flere kommunale utfartsparkeringer som benyttes […]

Les mer...

Utlysning: utfartsparkering Solli

Asker kommune gir lag og foreninger i kommunen anledning til å melde interesse for å ivareta avtalen rundt utfartsparkering ved Solli gård. Les mer om detaljene i brev fra kommunen. Frist for å sende inn tilbud for oppdraget er 12. oktober. Se vedlegg for følgebrev og avtaleformular fra Natur og […]

Les mer...

Fordelingstid trening/arrangement 2016/2017

Fordelingmøter for fordeling av trenings- og arrangementstid i kommunale anlegg avholdes i løpet av de nærmeste ukene. Merk deg datoen der ditt idrettslag bør være representert. Epost til idrettslagene fra Natur og idrett av 19/4-16: Minner idrettslagene i Asker om datoer for fordelingsmøter som annonsert i brev utsendt 11.2.16 Tirsdag […]

Les mer...

Invitasjon til vårdugnad med og uten godtgjørelse

Asker kommune har en rekke friområder og grøntarealer rundt i kommunen der det dessverre kastes mye søppel. Hver vår er det derfor behov for rydding på disse områdene. I den forbindelse legges det til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta […]

Les mer...

Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17. Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg. Fra avdeling Natur og Idrett: Til aktuelle søkere Her kommer søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i Asker kommunes anlegg sesongen 2016/2017. Vedleggene (brev, søknadsskjemaer, […]

Les mer...

Mestere 2015

Det er på tide med innrapportering av mestere for 2015. Idretten i Asker har hatt svært mange deltagere på «Mesterlunsjen» på rådhuset de senere årene og denne lunsjen setter utøverne svært stor pris på. Kommunen ved Natur og Idrett har sendt idrettslagene brev med innrapporteringsskjema og ber om tilbakemelding innen […]

Les mer...

Rehabilitering av kunstgressbaner

I sommer vil kunstgressbanen på Risenga og Arnestad være stengt på grunn av rehabilitering. På Arnestad starter arbeidet allerede 1. juni og banen vil være stengt til 10. august. På Risenga starter arbeidet 19. juni og banen er stengt til 12. august. Se vedlagte skriv fra kommunen.

Les mer...

Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16

Kommunen har sendt ut nødvendig informasjon for å søke treningstid og tid til arrangementer i haller og gymnastikksaler skoleåret 2015/16. Søknadsfristen er mandag 23. mars 2015. Utlysningsbrev, søknadsskjema og annen relevant informasjon ligger på kommunens hjemmeside.

Les mer...

Dugnad på friområdene 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene. Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger.  Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, […]

Les mer...

Kurs i anskaffelser for tilbydere – dokumentasjon fra AIR Forum 28/1

Se vedlegg for underlag som ble gjennomgått i kurs i anskaffelser for tilbydere på AIR Forum onsdag 28/1. Spørsmål gjeldende innhold kan rettes til Paal Nustad, innkjøpsrådgiver i Asker kommune. Paal treffes på paal.nustad@asker.kommune.no og 6690 9175 / 9094 1118. Vær oppmerksom på at kommunen kun kan svare på spørsmål […]

Les mer...

Presentasjon fra møte om politiske saker 16. desember

Kommunen, ved leder av Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly og rådgiver Per Steine, informerte fremmøtte idrettsledere og politikere om ulike pågående idrettspolitiske saker. Sakene har i stor grad påvirkning på hverandre og kommunen fremla en skisse til antatt prosess knyttet til den enkelte sak, samt avhengighetsforhold mellom sakene. Se […]

Les mer...

Informasjon om nye Nesøya skole og idrettshall

Eiendomsdirektøren har sendt ut status per 12. desember 2014 gjeldende nye Nesøya skole og idrettshall, se vedlagte notat. Tidligere informasjon om at idrettshallen kan tas i bruk ved skolestart er ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker spesielt knyttet til den trafikale situasjonen. Det jobbes iherdig for å finne gode løsninger for […]

Les mer...

Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre

Kommunen, ved avdeling Natur og Idrett inviterer alle idrettslagene til møte tirsdag 16. desember kl. 18:00 – 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset. Asker kommune ønsker å informere om politiske saker som angår idretten. Hensikten er å gi et overordnet bilde av fremdrift, sammenhenger og gjennomføring samt besvare spørsmål.  Se vedlegg […]

Les mer...

Askeridretten eksponert i fagtidsskriftet Idrett og Anlegg

Asker idrettsråd, avdeling Natur og Idrett og leder for komité for teknikk, kultur og fritid har vært vertskap for en journalist fra det nasjonale fagtidsskriftet Idrett og Anlegg. AIR koordinerte besøket og det ble lagt opp til en hektisk dag for journalisten! Våre idrettsanlegg er viet hele 7 sider i […]

Les mer...

Frivillighetskonferanse lørdag 7/12

Lørdag 7. desember kl. 11.00 – 14.00 i KulturhusetOrdfører Lene Conradi deler ut Frivillighetsprisen 2013 i øvre vestibyle kl. 14.00.Alle er hjertelig velkommen. Frivillige enkeltpersoner eller medlemmer av organisasjonene ønskes spesielt velkommen. Lørdag 7. desember kl. 11.00 – 14.00 i Kulturhuset Ordfører Lene Conradi deler ut Frivillighetsprisen 2013 i øvre […]

Les mer...

Innrapportering norske og int. mestere 2013

Norske og internasjonale mestere bes innrapportert til kommunen innen 10. januar 2014. Mesterne inviteres til Ordførers lunsj på vårparten. Vennligst send vedlagte skjema i utfylt stand til : Asker kommunev/Idrett og FriluftPostboks 3531372 Asker  eller idrett.friluft@asker.kommune.no   Mesterne vil bli invitert til Ordførers lunsj i rådhuset på vårparten. Kontakt Rådgiver […]

Les mer...

Søknad om treningstid i idretthaller og gymsaler – frist 3. april

Nå er det tid for å søke treningstid i idretthaller og gymsaler. Fristen er 3. april og søknad og informasjonshefte finnes på Asker kommunes hjemmesider. Husk at det kan søkes om særskilt tid til trening for målgruppene i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten.

Les mer...

Fordeling av treningstid i haller og gymsaler

Avdeling Natur og idrett i Asker kommune avholder onsdag den 7. mai kl. 18.00 fordelingsmøte for treningstid i idrettshaller og gymsaler og fordeling av arrangementstid. Se Asker kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Les mer...

Høring – nye retningslinjer for tilskudd

Forslag til nye retningslinjer fro tilskudd til frivillige lag og organisasjoner er sendt ut på høring. Alle idrettslag inviteres til å uttale seg innen 12. april og kommunen inviterer også til et informasjonsmøte mandag 8. april. Se kommunens hjemmesider for mer informasjon, fullstendig høringsbrev og forslag til reviderte retningslinjer. Høringsuttalelser […]

Les mer...

Søknad om halltid og gymsaltid

Frist for å søke treningstid for skoleåret 2013/2014 er 2. april. Se Asker kommunes hjemmeside for mer informasjon om aktuelle haller og saler, åpningstider, tildelinsprosedyrer, kontaktinformasjon og regler for uteleie.

Les mer...

Si din mening om frivilligheten!

På kommunens hjemmeside for frivilligheten kan du nå si det som er viktig for deg og oss alle – om frivillighet i Asker. Det minnes også om Dialogkonferanse for ny Frivillighetsmelding 12. juni med påmelding på samme side.

Les mer...

Nominér din kandidat til Frivillighetsprisen 2013

AIR oppfordrer idretten til å synliggjøre lag, grupper eller personer som fyller kriteriene for Frivillighetsårisen. Vet at det er MANGE innen vår «sektor» som fortjener denne type oppmerksomhet.

Les mer...