Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund

Generell informasjon fra Norges idrettsforbund.

Relaterte saker:

Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen

Helsemyndighetene har i dag lagt frem en klargjøring av gjeldende vedtak datert 12. mars for utøvelse av idrettsaktivitet. Norges idrettsforbund er tilfreds med klargjøringen som nå gjør det mulig å legge til rette for aktivitet innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte.  Helsedirektoratets nye veileder for idrett […]

Les mer...

Nå kan idrettslagene gjennomføre digitale årsmøter gratis

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni.  […]

Les mer...

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema på e-post til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering […]

Les mer...

Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

Pressemelding, 18. mars 2020: Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Norges idrettsforbund vil på vegne av hele idrettsbevegelsen takke for den umiddelbare hjelpen som vi […]

Les mer...

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning.

På bakgrunn av helse-myndighetenes føringer i den vanskelige korona situasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar […]

Les mer...

«Bli med» – idrettslagsbrosjyre på 9 språk

Norges idrettsforbund sin visjon er Idrettsglede for alle. For å sikre at flest mulig gis anledning til å delta er det utarbeidet en brosjyre på ni ulike språk som blant annet handler om: hvordan et idrettslag drives hvorfor det er viktig å drive med fysisk aktivitet om dugnadssarbeid  hvordan bli […]

Les mer...

Idrettsregistreringen 2015

Husk idrettsregistreringen 2015 Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en enkel nettbasert løsning.   NIF har laget en veiledning til registreringen. Idrettsregistreringen 2015 åpnet 2. januar. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler […]

Les mer...

Bli med på Verdens snødag 20. januar

Vær med og skape skiglede og bli med på World Snow Day  og/eller Åpen bakke 20. januar! Se også eksempler på arrangementer fra tidligere år.

Les mer...

Husk idrettsregistreringen 2014

Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en enkel nettbasert løsning. NIF har laget en veiledning til registreringen. Idrettsregistreringen 2014 åpner 2. januar. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er […]

Les mer...

NIF minner om underslagsforsikring for klubber

Norges Idrettsforbund minner om klubbenes selvstendige plikt til å tegne underslagsforsikring. Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring.  Underslagsforsikring for klubber Norges Idrettsforbund minner om klubbenes selvstendige plikt til å tegne underslagsforsikring.  I NIFs lov § 2-11 punkt 7 er det hjemlet at alle organisasjonsledd tilknyttet NIF skal sørge […]

Les mer...

Idrettens Skadetelefon tilgjengelig for alle i barneidretten

Norges idrettsforbund har gleden av å informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgivning for alle innen barneidretten.Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.   Idrettens Skadetelefon tilgjengelig for alle i barneidretten Norges […]

Les mer...